Nyheter arkiv

Utsatt kunngjøring av tildeling - Ambulansehelikoptertjenester 2018
Publisert: 14/06/2016 - 15:39

Ang. utsettelse av kunngjøring av tildeling - konkurranse om anskaffelse av Ambulansehelikopter 2018

 

Følgende melding er nylig sendt de aktuelle tilbyderne i konkurransen:

Luftambulansetjenesten får jetfly
Publisert: 26/05/2016 - 10:08

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS 26. mai 2016.

 

To jetfly skal settes inn i den norske luftambulansetjenesten fra sommeren 2019. Det vil gi bedre beredskap og pasientsikkerhet for hele landet.

Nytt styre i Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 26/04/2016 - 07:08

Med virkning fra 26.04.2016 er styret sammensatt slik:

 

  • Daniel Haga, styreleder

  • Randi Spørck, nestleder

  • Ingvill Skogseth

  • Arild Østergaard

  • Steinar Marthinsen.

Enighet i lokale lønnsforhandlinger
Publisert: 15/04/2016 - 07:15

NTL og Luftambulansetjenesten ANS ble 14. april enige i årets lønnsoppgjør for flykoordinatorene ved flykoordineringssentralen. Partene forholdt seg til rammen fra frontfagene på 2,4 %. I tillegg ble det enighet om en justering av kompensasjon for overtid på helge- og høytidsdager.

Ny app skal øke sikkerheten i luftambulanse- og redningstjenesten
Publisert: 07/04/2016 - 17:12
Økt beredskap med luftambulanse på Sør-Østlandet
Publisert: 01/04/2016 - 19:37
Dialogmøte ambulanseflytjenesten 2019 -2030
Publisert: 17/03/2016 - 10:23
 
Tildeling av kontrakt på levering av transportkuvøseoppsett
Publisert: 02/03/2016 - 14:27

Luftambulansetjenesten ANS har nylig tildelt International Biomedical AG i Sveits kontrakt på levering av nye transportkuvøseoppsett til luftambulansetjenesten. Etter en offentlig anbudskonkurranse som ble påbegynt i 2015 leverte prosjektgruppen i februar i år sin innstilling til prosjekteier.

Ambulansehelikopter 2018 – Selskapene har levert sine tilbud
Publisert: 29/02/2016 - 13:29

Nyhetsbrev fra Luftambulansetjenesten ANS 29. februar 2016

 

Status

Fire selskap kjemper om milliardkontrakt i den norske Luftambulansetjenesten
Publisert: 29/02/2016 - 12:54

Pressemelding: Mandag 29. februar 2016

 

I dag har fire store flyselskap levert tilbud i den pågående konkurransen om hvem som skal få fly våre helikoptre fra 1.juni 2018.

Sider