Nyheter arkiv

Normal beredskap etter sykdom
Publisert: 27/12/2019 - 13:15

Ambulanseflytjenesten er tilbake i normal beredskap etter at sykdom satte de tre flyene på dagvakt i Finnmark på bakken torsdag 26. desember. Tjenesten er også styrket med et ekstra jetfly og et helikopter fra Forsvaret i Kirkenes.

 

Svekket beredskap på grunn av sykdom
Publisert: 26/12/2019 - 14:20

 

Luftambulanseberedskapen gjennom jul og nyttår
Publisert: 21/12/2019 - 10:33

Ambulanseflytjenesten har heldøgns beredskap ved landet sju baser alle dager gjennom jul og nyttår. Landets 18 ambulanse- og redningshelikopterbaser har også beredskap hele døgnet alle dager.

Ambulansehelikopteret i Harstad er tilbake i normal beredskap
Publisert: 20/12/2019 - 14:28

 

Fredag 20. desember flyttet mannskapet inn i ny boligdel ved den midlertidige ambulansehelikopterbasen i Harstad. Dermed er basen tilbake på normal beredskap med 15 minutters responstid.

 

Styrket flyberedskap til over nyttår
Publisert: 20/12/2019 - 08:00

 

Alle kortbaneflyene i luftambulansetjenesten er nå tilbake på normal beredskap uten begrensinger. Antallet innleide ambulansefly trappes ned i løpet av helgen, men flere fartøy beholdes til over nyttår.

 

God ambulanseflyberedskap
Publisert: 17/12/2019 - 15:38

 

Ambulanseflyberedskapen i Norge er i dag god, med mange ekstra innleide fly.

Styrker beredskapen med fem ekstra ambulansefly
Publisert: 11/12/2019 - 20:22

Trosdag 12 desember er det satt inn fem ekstrafly i luftambulansetjenesten.

Flyr med restriksjoner
Publisert: 07/12/2019 - 15:50

Det jobbes nå med en teknisk uregelmessighet på fem av de nye ambulanseflyene til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS. Av sikkerhetsmessige årsaker er de fem flyene satt på bakken.

Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Publisert: 03/12/2019 - 21:30

I november måned leverte Babcock Scandinavian AirAmbulance AS 93,28 % ambulanseflyberedskap på landsbasis. Totalt, medregnet Forsvarets helikopter i Kirkenes, ble den leverte beredskapen for hele måneden 99, 30 %.

 

Ledig stilling som medisintekniker
Publisert: 28/11/2019 - 09:40

Vi søker en ny medarbeider ved vårt medisinsk tekniske verksted i Trondheim. Verkstedet har nasjonale oppgaver knyttet til vedlikehold, feilretting og anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr i fly og helikoptre i luftambulanse- og redningstjenesten.

Sider