Nyheter arkiv

Norge først i verden med nyutviklet ambulansejet
Publisert: 09/05/2019 - 13:06

To av de nye flyene som skal settes inn i den norske luftambulansetjenesten fra 1. juli er nå levert i Norge. Det nye jetflyet som skal styrke beredskapen landet på Gardermoen på firgjøringsdagen 8. mai.

Nytt basebygg åpnet i Brønnøysund
Publisert: 25/10/2018 - 14:06

 

 

Tirsdag åpnet det nye basebygget for luftambulansen i Brønnøysund. Moderne, tidsriktige lokaler for de ansatte og nytt helikopter i hangaren skal øke tilgjengeligheten og styrke den akuttmedisinske beredskapen på Helgeland.

 

Nyutviklet simulator gir økt sikkerhet i luftambulansetjenesten.
Publisert: 12/10/2018 - 14:41

 

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten HF

 

Et nyttig og meningsfullt oppdrag for Forsvaret
Publisert: 31/07/2018 - 11:10

 

Helse Nord og Forsvaret gjorde seg begge mange nyttige erfaringer da to militære helikoptre ble satt inn i luftambulansetjenesten i begynnelsen av mai. Drøye to måneder senere har Forsvaret gjennomført 66 sivile oppdrag.

 

Medisintekniker tilsatt
Publisert: 10/07/2018 - 10:11

Allerede 16. juli 2018 begynner nytilsatte Muhammad Jimale i jobben som medisintekniker på medisinsk teknisk verksted i Trondheim. Muhammad er nyutdannet med bachelor i medisinsk teknikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ambulanseflyberedskapen er tilbake i grønn beredskap
Publisert: 30/06/2018 - 18:09

Etter noe tid med ustabil beredskap i ambulanseflytjenesten melder flyselskapet Lufttransport FW AS at selskapet kommer til å levere normal beredskap med fly og piloter gjennom sommeren.

Lufttransport kjente alle spillets regler men tapte
Publisert: 20/06/2018 - 17:58

 

Ambulanseflytjenesten får ny leverandør etter en anbudskonkurranse basert på likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Flyselskapet som tapte, Lufttransport, føler seg lurt. Det har selskapet ingen grunn til.

 

Virksomhetsoverdragelse i ambulanseflyanskaffelsen – offentliggjøring av dokumenter
Publisert: 06/06/2018 - 17:01

Det har i den senere tid vært mange som ønsker innsyn i juridiske råd og vurderinger Luftambulansetjenesten HF har hentet inn knyttet til det juridiske handlingsrommet ved en mulig avlysning av anbudskonkurransen i ambulanseflyanskaffelsen. Disse vurderingene ble gjort 7. april og 5.

Kvaliteten vant
Publisert: 16/05/2018 - 14:33

Kronikk

 

Av: Øyvind Juell, adm. direktør i Luftambulansetjenesten HF

 

Det var kvaliteten som vant i ambulanseflyanbudet, ikke prisen.

Innleid fly fra Babcock kan nå ta med kuvøse
Publisert: 15/05/2018 - 16:33

 

Testet og godkjent

Sider