Nyheter arkiv

Ledig stilling som administrasjonskonsulent/arkivtjenester
Publisert: 21/11/2019 - 07:45

Luftambulansetjenesten HF har ledig stilling som administrasjonskonsulent/arkivtjenester. Se http://luftambulanse.no/ledige-stillinger for fullstendig utlysning.

 

Oppretter helikopterbase i Kirkenes
Publisert: 15/11/2019 - 07:24

 

Forsvaret oppretter midlertidig base med Bell-helikopter på 24 timers beredskap i Kirkenes i løpet av et døgn. Hensikten er å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark inn til beredskapen med ambulansefly blir bedre.

 

Ber om støtte fra Forsvaret
Publisert: 07/11/2019 - 11:10

 

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24 timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidsfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark.

Setter inn ekstra ambulansefly i Finnmark
Publisert: 06/11/2019 - 21:15

 

Babcock Scandinavian Air Ambulanse (Babcock) setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å sikre bedre ambulanseflyberedskap inn til selskapet kan levere normal beredskap med sine norske fly og piloter.  

 

Flytting av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland
Publisert: 09/10/2019 - 13:47

 

Mandag 14. oktober flyttes ambulansehelikopterbasen på Evenes midlertidig til Harstad. Det vil medføre noen endringer.

Feil om krav til levert beredskap i ambulanseflytjenesten
Publisert: 03/10/2019 - 14:21

 

Det fremsettes i flere medier en påstand om at kravet til levert beredskap for ambulansefly er 98,4 prosent. Dette stemmer ikke.

 

Tar uro for sikkerhet og beredskap på alvor
Publisert: 02/10/2019 - 20:15

Det har i det siste kommet flere bekymringsmeldinger knyttet til ulike forhold i ambulanseflytjenesten og den leverte beredskapen med ambulansefly.

Nær halvparten av alle luftambulanseoppdrag flys i Nord-Norge
Publisert: 24/09/2019 - 11:27

 

 

Luftambulanser utfører i snitt 51 oppdrag hver dag på landsbasis.

Nesten halvparten av dem er i Nord-Norge.

Nye krav til redningsmenn på helikopter.
Publisert: 23/09/2019 - 11:58

 

Ledig stilling som operativ rådgiver
Publisert: 23/08/2019 - 08:24

Vår operative rådgiver har valgt andre arbeidsoppgaver og skal erstattes før årsskifte 2019/2020. Vi søker fortrinnsvis en erfaren helikopterpilot med gode kommunikasjonsevner. Personer med annen fly operativ bakgrunn vil bli vurdert.

Sider