Nyheter arkiv

Utsatt signering av ambulanseflykontrakt
Publisert: 23/06/2017 - 13:50

 

Luftambulansetjenesten HF utsetter signering av kontrakt for ambulanseflytjenester

Luftambulansetjenesten får helt nye fly
Publisert: 12/06/2017 - 14:42

Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde. 

Luftambulansetjenesten styres nå av nytt helseforetak
Publisert: 11/05/2017 - 13:46

 

De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

Ny app gir økt sikkerhet i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten
Publisert: 12/04/2017 - 14:18

Å lande på et ukjent sted med helikopter, ofte i mørket og med dårlig sikt utgjør en betydelig risikofaktor for de som jobber i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Opp gjennom årene har det vært flere alvorlige hendelser knyttet til denne delen av oppdragene.

To flyselskap konkurrerer om milliardkontrakt
Publisert: 11/02/2017 - 14:28

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS

Et svensk og et norsk flyselskap konkurrerer nå om ny milliardkontrakt i helseforetakenes ambulanseflytjeneste. Konkurranseformen er anbud med forhandling på pris og kvalitet.

Konkurransegrunnlag - Ambulanseflytjenester 2019
Publisert: 11/02/2017 - 13:07

Det vises til pressemelding publisert 11. februar 2017.

Det samlede konkurransegrunnlaget består av svært mange filer. Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i filen KONKURRANSEGRUNNLAG som gir en god helhetsoversikt, og som inneholder en tabell over den samlede dokumentstrukturen.

Tre flyselskap er klar for konkurranse om milliardkontrakt
Publisert: 27/12/2016 - 13:00

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS.

Luftambulansedagene 2017
Publisert: 01/12/2016 - 09:59

 

Luftambulansedagene tar pulsen på tjenestens muligheter og utfordringer.

I Bodø 30. og 31. januar på Thon Hotel Nordlys.

Vi garanterer faglig påfyll og ny innsikt du vil ha nytte av i ditt arbeid.

Nyhetsbrev fra Luftambulansetjenesten ANS 17.11.2016
Publisert: 17/11/2016 - 12:58

Ambulanseflyanskaffelsen er utlyst på Doffin.

Anskaffelsen av ambulanseflytjenester fra 2019 er nå lagt ut på databasen for offentlige innkjøp, Doffin.

Ett jetfly i luftambulansetjenesten fra 2019
Publisert: 14/11/2016 - 15:28

Ambulanseflytjenesten skal ta i bruk et jetfly i tjenesten fra 2019. Det ble godkjent av direktørene i de fire regionale helseforetakene i dag. Jetflyet skal stasjoneres på Gardermoen og erstatter det ene av de to kortbaneflyene som er stasjonert der.

Sider