Nyheter arkiv

Oppdatert flytimestatistikk til og med juni
Publisert: 14/07/2015 - 12:57

Finner du her.

Årsrapport 2014 er klar
Publisert: 19/06/2015 - 12:28

Og den finner du her

Luftambulansedagene 2015
Publisert: 18/06/2015 - 08:57

Luftambulansetjenesten ANS arrangerer i samarbeid med Stavanger universitetssjukehus Luftambulansedagene 2015.

Konferansen er et faglig og sosialt treff for alt luftambulansepersonell og går av stabelen 29. og 30. september på Sola Strandhotell ved Stavanger lufthavn.

Nyhetsbrev Ambulansehelikoptertjenesten 2018
Publisert: 11/06/2015 - 14:39

Se vedlegg.

Nasjonalt traumesystem - høringsuttalelse fra Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 01/06/2015 - 08:13

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) ble opprettet 1. mai 2013 og skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

Møtte potensielle tilbydere for første gang
Publisert: 30/04/2015 - 13:41

På en times langt fellesmøte, der åtte tilbydere deltok, ble de orientert om prosessen, planer og utfordringer. Dette ble etterfulgt av individuelle møter med hver enkelt av seks påmeldte tilbyderne.

Helseministeren åpner ny ambulansehelikoptertjeneste på Evenes
Publisert: 29/04/2015 - 14:00

Torsdag 30. april 2015 åpner helse- og omsorgsminister Bent Høie ambulansehelikopterbase nummer 12 i Norge, og det skjer på Evenes. Legedekningen på helikopteret ivaretas i et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018
Publisert: 10/04/2015 - 12:36

Forprosjektet for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018 er startet og planlegges avsluttet ultimo mai 2015. I forprosjektet innhentes innspill fra medisinsk og operativt miljø.

Vikar for medisinsk rådgiver
Publisert: 09/03/2015 - 13:18

Medisinsk rådgiver Pål Madsen skal ut i permisjon i perioden 1. august - 30. november 2015. I dag er det skrevet kontrakt med Pacibo AB ved Karl-Åke Sjöborg om ansettelse i vikariat for perioden 1. mai - 18. desember 2015.

Luftambulansetjenesten i gang med ny milliardanskaffelse
Publisert: 09/03/2015 - 12:56

Luftambulansetjenestens store nyanskaffelse inkluderer en komplett operasjon på luftambulansebaser. Det betyr både leveranse og drift av ambulansehelikoptre, og operativ besetning til beredskap på baser som er tilgjengelige hele døgnet, hver eneste dag, året gjennom.

Sider