Nyheter arkiv

Helseministeren åpner ny ambulansehelikoptertjeneste på Evenes
Publisert: 29/04/2015 - 15:00

Torsdag 30. april 2015 åpner helse- og omsorgsminister Bent Høie ambulansehelikopterbase nummer 12 i Norge, og det skjer på Evenes. Legedekningen på helikopteret ivaretas i et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018
Publisert: 10/04/2015 - 13:36

Forprosjektet for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018 er startet og planlegges avsluttet ultimo mai 2015. I forprosjektet innhentes innspill fra medisinsk og operativt miljø.

Vikar for medisinsk rådgiver
Publisert: 09/03/2015 - 14:18

Medisinsk rådgiver Pål Madsen skal ut i permisjon i perioden 1. august - 30. november 2015. I dag er det skrevet kontrakt med Pacibo AB ved Karl-Åke Sjöborg om ansettelse i vikariat for perioden 1. mai - 18. desember 2015.

Luftambulansetjenesten i gang med ny milliardanskaffelse
Publisert: 09/03/2015 - 13:56

Luftambulansetjenestens store nyanskaffelse inkluderer en komplett operasjon på luftambulansebaser. Det betyr både leveranse og drift av ambulansehelikoptre, og operativ besetning til beredskap på baser som er tilgjengelige hele døgnet, hver eneste dag, året gjennom.

Luftambulansetjenesten framover
Publisert: 12/11/2014 - 15:26

Daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS har i dag holdt foredrag for Norsk Luftambulanse AS om sin pågående strategiprosess som omfatter både selskapet og tjenesten. Andre interesserte kan be om å få samme gjennomgang. Selve presentasjonen finner du her:

Styremøte i Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 17/10/2014 - 12:29
Akuttmedisinforskriften - høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 15/09/2014 - 15:12

Styret i Luftambulansetjenesten ANS har avgitt høringskommentar til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny akuttmedisinforskrift.

Høringskommentaren finnes i vedlegget under.

Oppdatert flytimestatistikk pr 31 oktober
Publisert: 29/07/2014 - 11:16

Oppdatert flytimestatisikk tom. 31. oktober i år kan du hente på denne linken; her

Årsrapport 2013 er klar
Publisert: 21/07/2014 - 10:39

Luftambulansetjenesten ANS ivaretar på vegne av de fire regionale helseforetakene den operative delen av luftambulansetjenesten i Norge. Vår visjon er:

Nyhetsoppslag NRK Rogaland
Publisert: 17/07/2014 - 22:03

NRK Rogaland har i går kveld og i dag to oppslag på sine hjemmesider rundt bruk av ambulansehelikopter og redningshelikopter i Stavanger med følgende overskrifter:

Sider