Nyheter arkiv

Presentasjoner fra luftambulansedagene i Tromsø 2014
Publisert: 12/02/2014 - 15:35
Ny helikoperbase Evenes
Publisert: 12/02/2014 - 10:04

hjemmesiden til Helse Nord RHF finner du oppdatert informasjon om etableringen av ny ambulansehelikopterbase på Evenes.

 

Standard luftambulansebase helikopter
Publisert: 10/02/2014 - 14:23

I styremøte 30. januar 2014 ble Standr luftambulansebase helikopter vedtatt. Hensikten med standarden er å gi en veilendende funksjonell norm for luftambulansebase helikopter.

Ledige stillinger i Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 27/01/2014 - 14:45

Luftambulansetjenesten ANS har for tiden to ledige stillinger med søknadsfrist 13. februar 2014. Det gjelder en medisinsk teknisk rådgiver og en redningsteknisk rådgiver. Se vedlegg for mer informasjon.

Ny helikopterbase Evenes
Publisert: 27/01/2014 - 14:14

Følgende tre tilbydere er prekvalifisert;

  • Lufttransport AS
  • Norsk Luftambulanse AS
  • Scandinavian Medicopter AB
Oppdatert flytimestatistikk
Publisert: 16/01/2014 - 10:31
En tragisk hendelse med store tap
Publisert: 14/01/2014 - 22:23

Det er med sorg Luftambulansetjenesten ANS har mottatt beskjeden om at flyger i Norsk Luftambulanse AS Bjørn Nergård og anestesilege ved Oslo universitetssykehus Anders Rostrup Nakstad omkom ved det tragiske helikopterhavariet ved Sollihøgda i formiddag.

Hendelse med luftambulanse
Publisert: 14/01/2014 - 13:21

Luftambulansetjenesten ANS har fått melding om at et av våre luftambulansehelikoptre operert av Norsk Luftambulanse AS har havarert ved Sollihøgda.

Hendelse med luftambulanse
Publisert: 14/01/2014 - 11:48

Les mer her

Helikopterkontraktene er prolongert
Publisert: 06/01/2014 - 07:08

I brev 9. desember 2013 ble de løpende ambulansehelikopterkontraktene med henholdsvis Lufttransport AS og Norsk Luftambulanse AS prolongert med ytterligere to år. Kontraktene løper nå fram til 31. mai 2018.

Sider