Nyheter arkiv

Luftambulansetjenesten framover
Publisert: 12/11/2014 - 14:26

Daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS har i dag holdt foredrag for Norsk Luftambulanse AS om sin pågående strategiprosess som omfatter både selskapet og tjenesten. Andre interesserte kan be om å få samme gjennomgang. Selve presentasjonen finner du her:

Styremøte i Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 17/10/2014 - 11:29
Akuttmedisinforskriften - høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 15/09/2014 - 14:12

Styret i Luftambulansetjenesten ANS har avgitt høringskommentar til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny akuttmedisinforskrift.

Høringskommentaren finnes i vedlegget under.

Oppdatert flytimestatistikk pr 31 oktober
Publisert: 29/07/2014 - 10:16

Oppdatert flytimestatisikk tom. 31. oktober i år kan du hente på denne linken; her

Årsrapport 2013 er klar
Publisert: 21/07/2014 - 09:39

Luftambulansetjenesten ANS ivaretar på vegne av de fire regionale helseforetakene den operative delen av luftambulansetjenesten i Norge. Vår visjon er:

Nyhetsoppslag NRK Rogaland
Publisert: 17/07/2014 - 21:03

NRK Rogaland har i går kveld og i dag to oppslag på sine hjemmesider rundt bruk av ambulansehelikopter og redningshelikopter i Stavanger med følgende overskrifter:

Signerte kontrakt om ambulanseflyvning
Publisert: 10/07/2014 - 08:03

Det er Norsk Luftambulanse som skal fly ambulansehelikopteret fra den nye basen på Evenes. Ambulansehelikopterbasen åpnes i mai 2015.

Lufttransport AS har fått forlenget sin ambulanseflykontrakt
Publisert: 23/06/2014 - 17:45

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS

Forlengelse av ambulanseflykontrakt:

Lufttransport AS har fått forlenget sin ambulanseflykontrakt

Manøvreringsanvisning rundt ambulansefly
Publisert: 23/06/2014 - 13:51

Som et risikoreduserende tiltak for å forebygge uhell på bakken mellom ambulansefly og bilambulanse, er det utarbeidet en manøvreringsanvisning gjeldende for ambulansearbeidere ved ferdsel rundt Lufttransports Beech 200 ambulansefly som flyr for Luftambulansetjenesten ANS. 

Norsk Luftambulanse AS valgt som operatør på Evenes
Publisert: 18/06/2014 - 13:23

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS

Ny ambulansehelikopterbase på Evenes.

Sider