Nyheter arkiv

Prosjektrapport Landingsforhold ved sykehus
Publisert: 20/12/2013 - 13:26

Luftambulansetjenesten ANS har sammen med de regionale helseforetakene kartlagt landingsforholdene for ambulanse- og redningshelikoptrene ved alle landets sykehus. Prosjektrapporten ble fremlagt for AD-møtet 16. desember 2013.

Ny base for ambulansehelikopter på Evenes
Publisert: 18/12/2013 - 11:58

Følg linken http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=DEC208375 for å få mere informasjon om anskaffelsen og prekvalifiseringen.

Fagdager-luftambulansepersonell
Publisert: 02/12/2013 - 14:00

LUFTAMBULANSEDAGENE i Tromsø 4. - 5. februar 2014

Ny helikopterbase på Evenes
Publisert: 29/11/2013 - 10:15

Helse Nord RHF ga Luftambulansetjenesten ANS oppdraget med å etablere den operative delen av basen. Det innebærer helikopter, operativ bemanning og basefasiliteter.

Styremøte 5. desember
Publisert: 28/11/2013 - 08:42

Luftambulansetjenesten ANS avholder styremøte 5. desember hos Ambulanse Midt-Norge HF i Stjørdal

Mer om styremøtet kan de lese her.

En offentlig tjeneste å være stolt av
Publisert: 28/10/2013 - 22:21

 

Luftambulansetjenesten skal være dimensjonert og tilpasset samfunnets behov for akuttmedisinsk beredskap og transport. Styring og koordinering må bli mer profesjonell - og vi må være flinke til å prioritere de riktige oppdragene.

Styremøte i Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 03/10/2013 - 13:47
Ny ambulansehelikopterbase på Evenes i 2014/2015
Publisert: 25/09/2013 - 22:52

 På Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Se pressemelding og styrevedtak her 

 

Kurs i flymedisin for luftambulansepersonell
Publisert: 21/08/2013 - 10:21

Luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med Luftambulanse-tjenesten ANS og

Flymedisinsk Institutt (FMI) arrangerer:

 

KURS I FLYMEDISIN

Årsrapport 2012
Publisert: 31/07/2013 - 10:49

Årsrapport for 2012 er nå publisert.   Årsrapportene finnes under Arkiv.

Sider