Nyheter arkiv

Ny operativ rådgiver fly ansatt
Publisert: 12/09/2016 - 08:42

Ole Kristian Westberg er i dag ansatt som ny operativ rådgiver fly i Luftambulansetjenesten ANS. Det skjedde i konkurranse med 10 andre søkere.

 

Innspill til anskaffelsen av ambulanseflytjenester 2019.
Publisert: 08/09/2016 - 14:59

 

Luftambulansetjenesten ANS er resertifisert for tre nye år
Publisert: 08/09/2016 - 09:25

 

Det ble ikke funnet avvik i kvalitet- og miljøstyringssystemene til Luftambulansetjenesten ANS under resertifiseringen av selskapet.

Den nye kontrakten for ambulansehelikoptertjenester fra 2018 er nå gyldig.
Publisert: 18/07/2016 - 14:16

 

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 30/06/2016 - 20:08

 

Avgjørelse i konkurransen - Ambulansehelikopter 2018

Pressemelding - Luftambulansetjenesten styrkes
Publisert: 30/06/2016 - 20:03

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS

De regionale helseforetakene styrker luftambulansetjenesten i Norge.

 

Streik avsluttet
Publisert: 30/06/2016 - 14:44

Streiken blant ansatte hos Flytanking AS ble avsluttet kvelden 1. juli. Ambulanseflyaktiviteten er tilbake til normalen

Nyhetsbrev fra Luftambulansetjenesten ANS - 30. juni 2016
Publisert: 30/06/2016 - 14:01
Stavanger-selskap skal utvikle ny app for luftambulanse- og redningstjenesten
Publisert: 22/06/2016 - 13:35

Datautviklingsselskapet Electronic Chart Centre AS (ECC) i Stavanger, har fått oppdraget med å utvikle en app og webløsning som skal gjøre innflygning og landing sikrere for luftambulanse- og redningshelikoptre på oppdrag.

 

Utsatt kunngjøring av tildeling - Ambulansehelikoptertjenester 2018
Publisert: 14/06/2016 - 14:39

Ang. utsettelse av kunngjøring av tildeling - konkurranse om anskaffelse av Ambulansehelikopter 2018

 

Følgende melding er nylig sendt de aktuelle tilbyderne i konkurransen:

Sider