Usynlig blokk

Aktuelt

Her finner du alt om ambulanseflyanskaffelsen.

Her finner du alt om ambulansehelikopteranskaffelsen.

LZ  North (Landing Zone North) er et støtteverktøy for luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten som øker sikkerheten ved landing på ukjent sted.