Usynlig blokk

Arrangement

Luftambulansedagene 2018
Tidspunkt: Tirsdag, 23. januar 2018 - 9:00 , Sted: Gardermoen

 

Luftambulansedagene 2018 blir arrangert på Gardermoen i uke 4: tirsdag 23. – onsdag 24. januar 2018.

 

Møtedag  for medisink nettverk, lederforum for flysykepleiere og operativt forum legges til mandag 22...