Usynlig blokk

Tjenesten i media

"Det er tomme ord Anita Solli, helt uten substans"
Publisert: 04/07/2019 - 16:00
Jeg registrerer at Anita Sollie i Rana Høyre har prøvd å skyve regjeringens sentraliseringsVYer under teppet, i et tilsvar til Iren Beathe Teigen i Lurøy Senterparti.
Midlertidig ambulansehelikopterbase
Publisert: 04/07/2019 - 15:50
Forsvaret stiller torsdag et av sine ambulansehelikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes etter anmodning fra Helse Nord. Besetningen skal gi akuttmedisinsk behandling på samme nivå som i luftambulansetjenestens helikoptre, skriver NTB.
For ustabil beredskap - setter inn helikopter fra Forsvaret
Publisert: 04/07/2019 - 15:47
Som følge av varierende beredskapen for luftambulansetjenesten oppretter Forsvaret en midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes.
Forsvaret etablerer mellombels ambulansehelikopterbase i Kirkenes
Publisert: 04/07/2019 - 15:40
Forsvaret stiller torsdag eitt av ambulansehelikoptera sine på 24 timars beredskap i Kirkenes etter oppfordring frå Helse nord.
Etablerer midlertidig base for ambulansehelikopter i Kirkenes
Publisert: 04/07/2019 - 15:33
Forsvaret stiller torsdag et av sine ambulansehelikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes etter anmodning fra Helse Nord.
- Ikke fare for liv og helse
Publisert: 04/07/2019 - 15:02
- Det har ikke på noen måte vært fare for liv og helse, sier Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, etter operatørbyttet i Luftambulansetjenesten.
Arbeidsulykke på Holmejordet - en mann fraktet til sykehus
Publisert: 04/07/2019 - 15:01
En mann er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på Holmejordet.
Forsvaret etablerer midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes
Publisert: 04/07/2019 - 14:38
Gjennom Helsedirektoratet anmodet Helse Nord Forsvaret om å stille med ett av sine ambulanse-helikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes.
Etablerer midlertidig helikopterbase i Kirkenes
Publisert: 04/07/2019 - 14:22
Skjer etter anmodning av Helsedirektoratet for å bedre akuttberedskapen i Finnmark.
Forsvaret trør til med beredskap for flyambulansen
Publisert: 04/07/2019 - 14:17
Etablerer midlertidig helikopter-base i Kirkenes. Det er Helse Nord som gjennom Helsedirektoratet har anmodet Helse Nord Forsvaret om å stille med ett av sine ambulanse-helikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes, heter det i en pressemelding.

Sider