Usynlig blokk

Tjenesten i media

Ny redningsbase i nord: Ingen krav om Bardufoss-lokalisering
Publisert: 14/05/2019 - 15:00
MÅLSELV: Justis- og beredskapsdepartementet jobber med ei midlertidig beredskapsløsning i nord. Lokalisering på Bardufoss er imidlertid ikke et av kravene de stiller.
Helse vest vil legge luftambulansesentralen i Bergen
Publisert: 14/05/2019 - 14:21
Etter lang tid med splitting internt i Helse vest vel leiinga no å legge luftambulansesentralen til Haukeland framfor Stavanger universitetssjukehus.
Bergen får trolig luftambulansesentral
Publisert: 14/05/2019 - 14:04
Luftambulansesentralen på Vestlandet bør legges til Bergen, og ikke Stavanger.
Vil ha midlertidig ambulansehelikopterbase i Harstad
Publisert: 14/05/2019 - 13:29
Luftambulansetjenesten har nå et ønske om å leie lokaler i Harstad som en midlertidig base.
Flytter ambulansehelikopteret til Harstad
Publisert: 14/05/2019 - 13:20
Luftambulansetjenesten vil flytte den midlertidige basen for ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland til Harstad.
Helikoptersentral til Bergen
Publisert: 14/05/2019 - 13:12
Helse Vest-ledelsen vil legge luftambulansesentralen til Haukeland fremfor Stavanger universitetssjukehus. Det har i lang tid vært splittelse i helseforetaket om hvor den nye AMK-sentralen for luftambulansene skal plasseres.
Ønsker å legge midlertidig base for ambulansehelikopter til Harstad
Publisert: 14/05/2019 - 13:09
Det blir for dyrt å bygge en midlertidig ambulansehelikopterbase ved Trøsen i Skånland som planlagt. Luftambulansetjenesten HF ønsker derfor å leie lokaler hos Heli-Team AS i Harstad i stedet.
Helikopterstriden på Vestlandet: Helse Vest velger Bergen foran Stavanger
Publisert: 14/05/2019 - 12:45
Helse Vest-ledelsen vil legge luftambulansesentralen til Haukeland fremfor Stavanger universitetssjukehus.
Luftambulansen til Bergen
Publisert: 14/05/2019 - 12:39
Ledelsen Helse Vest går inn for at AMK-sentralen for luftambulansen legges til Bergen. Nå blir det opp til styret å avgjøre saken. Her ifra skal all luftambulansetrafikk i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane styres.
Helse Vest vil lande på Bergen
Publisert: 14/05/2019 - 12:28
av Kari Pedersen Helse Vest tilrår at luftambulansene på Vestlandet skal styres fra Bergen, ikke Stavanger. Styret gjør endelig vedtak neste uke om plassering av såkalt AMK-LA.

Sider