Usynlig blokk

Tjenesten i media

Verden ser til Ullevål
Publisert: 02/04/2019 - 20:12
OUS-UTBYGGINGEN: Vi stiller oss undrende til at man vil splitte opp Norges viktigste akuttsykehus.
Enighet om å fortsette opplæringen av Babcock-pilotene
Publisert: 02/04/2019 - 19:51
Opplæringen av pilotene som skal fly norske pasienter for Babcock, er stanset. I tillegg er opplæringen pilotene har fått så langt, underkjent.
Katastroferamma Iran ventar ny flaum
Publisert: 02/04/2019 - 18:36
Øydeleggingane er massive frå flaumen som har kravd nesten 60 menneskeliv i Iran. Meir regn er varsla, og ytterlegare 70 landsbyar kan bli evakuerte.
Katastroferammede Iran venter ny flom
Publisert: 02/04/2019 - 18:03
Ødeleggelsene er massive fra oversvømmelsene som har krevd nesten 60 menneskeliv i Iran. Mer regn er varslet, og ytterligere 70 landsbyer kan bli evakuert.
Sykehusdebatten: «Helgeland får aldri ett akuttsykehus på Mo»
Publisert: 02/04/2019 - 16:30
I prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland er faggruppene forespurt kring modell. Tilnærmet enstemmig her en gått inn for ett felles helgelandssykehus, med følgende hovedargumentasjon:
Svenske Babcock skal ta over de norske ambulanseflyene. Nå har opplæringen av piloter stoppet opp
Publisert: 02/04/2019 - 14:58
Tre måneder før pilotene skal frakte pasienter for det svensk-britiske selskapet i hele Norge, er det bare om lag 20 prosent av pilotene i Lufttransport som har gjennomført opplæringen, ifølge NRK.
Åsgårdstrandmann døde i skiulykke på Gaustatoppen
Publisert: 02/04/2019 - 14:37
Mannen i begynnelsen av 50-årene skal ha vært på fotooppdrag da ulykken skjedde.
Fullskala beredskapsøvelse i Rana
Publisert: 02/04/2019 - 14:32
klokken .30 vil det bli avholdt en fullskala beredskapsøvelse på Helgeland. Scenario som skal øves er en trafikkulykke mellom militære kjøretøy og en sivil buss i Reinforsheitunnelen på Fallheia i Rana kommune.
Ambulanseflyvere stanser opplæring
Publisert: 02/04/2019 - 12:22
All opplæring av flyvere i luftambulanseselskapet Babcock er stanset, og det kan bety flyvermangel når selskapet 1. juli overtar ansvaret for å fly norske pasienter. Flyverne mener opplæringen ikke holder. Luftfartstilsynet sier den er god nok.
Fylkes-Venstre går inn for luftambulanse
Publisert: 02/04/2019 - 12:13
Venstre sin stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen, Carl Erik Grimstad fremjar Vinje som base for luftambulanse, fortel lokallagsleiar, Børge Skårdal

Sider