Usynlig blokk

Flyr med restriksjoner

Publisert 7. desember 2019 av Øyvind Juell

Det jobbes nå med en teknisk uregelmessighet på fem av de nye ambulanseflyene til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS. Av sikkerhetsmessige årsaker er de fem flyene satt på bakken.

Selskapet har av samme årsak økt sikkerhetsmarginen for bruk av de resterende propellflyene ved å sette strengere krav til sikt, friksjon og maksimal sidevind ved landing.

Basene Tromsø og Bodø er derfor av beredskap inn til videre. I tillegg er dagflyet i Alta av beredskap. Selskapet jobber nå tett med flyprodusenten for å finne årsaken til problemet.

Dette vil gi svekket beredskap med ambulansefly der det oppstår krevende landingsforhold. Pr. lørdag ettermiddag 7. desember er de fleste av flyenes oppdrag gjennomført.

Luftambulansetjenesten har varslet sine helikopterbaser, Forsvaret og Hovedredningssentralene om økt behov for å bruke helikopter til pasientoppdrag der vær og begrensinger hindrer landing med fly. Helse Nord RHF har informert sine sykehus om situasjonen.

Babcock har tilgjengelig to fly i Sverige som kan benyttes ved behov gjennom helgen.  Luftambulansetjenesten HF vurderer fortløpende behovet for å leie inn andre luftambulanseressurser dersom Babcock ikke raskt finner en løsning som gjør at flyene kan brukes som normalt igjen.

Administrestrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øyvind Juell sier situasjonen er uheldig, og at operatøren Babcock vil følges tett framover til flyene er tilbake i normal beredskap.

Alle akuttoppdrag er så langt løst. Situasjonen er ikke optimal, men håndterbar ved å bruke alle tilgjengelige ressurser. Helse Nord følger nøye med for å sikre at pasientene får god og forsvarlig behandling og transport. Sykehusene er bedt om å sette inn ekstra bilambulanser hvis det blir behov, sier fagdirektør Geir Tollåli.