Usynlig blokk

Flytting av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Publisert 9. oktober 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 14. oktober 2019)

 

Mandag 14. oktober flyttes ambulansehelikopterbasen på Evenes midlertidig til Harstad. Det vil medføre noen endringer.

Under selve flyttingen 14. oktober er det sannsynlig at helikopteret vil gå av beredskap i noen timer. I en overgangsfase på ca. syv uker må mannskapene også bo på hotell utenfor basen. Det vil i denne perioden medføre lengre reaksjons- og utrykningstid enn i dag.

 

Den midlertidige basen består av en leid hangar og landingsplass hos Heli-Team AS på Stangnes i Harstad. I tilknytning bygges det nå en midlertidig boligseksjon for mannskapet som skal være ferdig i månedsskiftet november/desember. Mannskap vil inntil da bo på hotell i Harstad sentrum, ca. 5 kilometer fra basen, eller ti minutters kjøring med lite trafikk.

 

Lengre responstid

Når mannskapet ikke er samlet på basen vil kjøretiden fra hotellet gi lengre responstid enn vanlig, særlig i rushtiden. I tillegg må det beregnes mer tid til å innhente værinformasjon og andre opplysninger mannskapet trenger for å kunne gjennomføre oppdraget på en trygg måte. De skal blant annet venne seg til nye traseer for inn- og utflyging og et nytt samhandlingsmønster med andre helsetjenester. Av hensyn til mannskapenes sikkerhet har oppdragsgiver, Luftambulansetjenesten HF, derfor utvidet responstiden fra 15 minutter til 30 minutter de ukene mannskapet bor på hotell. Responstiden er veiledende. Det flys aldri før en operasjon kan gjennomføres på sikker måte.

 

Andre ressurser

Lengre responstid er ikke ønskelig og vil forbigående gi noe redusert luftambulanseberedskap i regionen. Ambulansefly og helikoptre fra Tromsø eller Bodø vil benyttes i området når disse anses som nærmeste og raskeste ressurs, slik de også brukes normalt sett.

 

Bakgrunn

I april 2015 ble den midlertidige ambulansehelikopterbasen for Sør-Troms og nordre Nordland etablert i Forsvarets lokaler på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. En permanent base ble tegnet og planlagt bygd på sivil del av lufthavna. Men i slutten av 2018 ble det klart at Avinor ikke hadde egnet tomt til bygget. Luftambulansetjenesten HF fikk da to oppdrag av Helse Nord RHF: Å utrede hvor ny permanent ambulansehelikopterbase for Sør-Troms og nordre Nordland skulle plasseres, og å etablere en ny midlertidig base for to til tre års bruk.

Forsvaret har forlenget leien av lokalene luftambulansetjenesten bruker på Evenes flere ganger, men nå trenger Forsvaret dem selv.

For å sikre kontinuerlig beredskap ble det først forsøkt å opprette en midlertidig base på Trøsen like nord for lufthavna. Dessverre viste løsningen seg å bli for dyr. Den raskeste og nest beste løsning ble Harstad.

 

Luftambulansetjenesten utreder permanent base for ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland. Status i arbeidet er at utredningen er til ekstern kvalitetssikring. Deretter skal den sendes på høring.

 

 

Kontaktpersoner:

Mariann Hunstad, prosjektleder, Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 91820828

Knut Haarvik Kommunikasjonsrådgiver, Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 91363044