Usynlig blokk

Forbedret ambulanseflyberedskap i november

Publisert 3. desember 2019 av Knut Haarvik

I november måned leverte Babcock Scandinavian AirAmbulance AS 93,28 % ambulanseflyberedskap på landsbasis. Totalt, medregnet Forsvarets helikopter i Kirkenes, ble den leverte beredskapen for hele måneden 99, 30 %.

 

I Troms og Finnmark ble det i november levert, 93,60 % beredskap med fly og 107,16 % beredskap medregnet Forsvarets helikopter. For siste halvdel av måneden er den leverte beredskapen for denne regionen nesten 125 % medregnet ekstra fly og helikopter.

 

- Vi ser nå at de kortsiktige tiltakene som er satt inn har god effekt og at vi har fått bedre beredskap etter at de kom på plass. Vi er glad for at beredskapen nå er i bedring også i Finnmark, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Bakgrunn

I slutten av oktober påla Luftambulansetjenesten HF sin operatør, Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock), å sette i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen med ambulansefly.  Pålegget kom etter at det kun ble levert litt over 90 % beredskap i månedene august, september og oktober. Dette resulterte blant annet i at selskapet den 11. november satt inn et ekstra ambulansefly i Finnmark med eget mannskap. Flyet står på topp av tjenestens ordinære fly på hverdagene. I tillegg valgte Luftambulansetjenesten HF å anmode Forsvaret om å bistå tjenesten med et Bell helikopter stasjonert i Kirkenes på 24 timers beredskap. Helikopteret var på plass den 16. november.

 

Levert beredskap etter tiltak

Ambulansefly er en beredskap i nesten konstant bevegelse. Det betyr at flyene brukes på kryss og tvers over hele landet. Som utgangspunkt leverer flyene beredskap der vi har en åpen flyplass vi kan lande på og ta av fra.  Samtidig registrerer vi at flere media regner på levert beredskap isolert for de tre basene som ligger lengst nord, eller separat for Nord-Norge og Sør-Norge. For å komme media i møte har Luftambulansetjenesten HF derfor beregnet den leverte beredskapen knyttet til ressursene vi nå har stasjonert i Troms og Finnmark.

 

Fra og med den 16. november (da Forsvaret satt inn sitt helikopter) og ut måneden ble det i Troms og Finnmark levert 94, 26 % med tjenestens egne fly, 97,99 % medregent Babcocks ekstra fly og totalt 124,90 % beredskap når både ekstra fly og Forsvarets helikopter i Kirkenes tas med.

 

For landet sett under ett ble det i siste halvdel av november totalt levert 106,50 %. beredskap.

 

Slik bidrar ekstra fly og helikopter

Det ekstra flyet Babcock har satt inn i Finnmark har løst 37 oppdrag med pasienter de 15 dagene det har vært i bruk denne måneden.  Det brukes ikke i helgene og har til nå kun tatt oppdrag mellom flyplasser med langbane. Men flyet er godkjent for bruk på kortbane og skal så snart som mulig bemannes for kortbaneoppdrag. I mellomtiden løser det mange og lange oppdrag mellom de store flyplassene slik at tjenesten kan skjerme mer av kortbaneberedskapen i nord.

 

Forsvarets helikopter i Kirkenes har tilnærmet samme medisinske kapasitet som et vanlig luftambulansehelikopter. Det styres av AMK i Tromsø og har siden 16. november løst 11 oppdrag. Seks fordi helikopteret ble vurdert som raskeste ressurs, fem fordi ambulansefly ikke var tilgjengelig da oppdragene kom. To forespørsler har blitt avvist fordi det ikke har vært vær til å fly disse oppdragene.

 

Slik er beredskapen beregnet

Det er verdt å merke seg at den ordinære flyflåten aldri har levert 100 % beredskap over tid.  Det er ikke mulig i praksis. Tallet 100 % brukes som et teoretisk målepunkt for å vise hva tjenestens fly kunne levert uten noe form for avbrudd gjennom en hel måned. Den prosentvis leverte beredskapen for november vi viser til, er den beredskapen operatør/flyselskap kan styre, påvirke eller holdes ansvarlig for, målt opp mot dette målepunktet. Kravet om 95 % levert beredskap, som litt forenklet sagt lå i den gamle kontrakten, forholdt seg på samme måte kun til den beredskap operatør kunne holdes ansvarlig for.

 

Dette må ikke forveksles med den samlede beredskapen tjenesten leverer.  Den ligger alltid et prosentpoeng eller to lavere fordi man da også regner inn avbrudd i beredskap som operatør/flyselskap ikke kan styre, påvirke eller holdes ansvarlig for. Det kan være at medisinsk besetningsmedlem ansatt i sykehus ikke kan komme på vakt, eller at oppdrag medfører overtid som igjen gir pålagt hvile for mannskapet dagen etter m.m. Den samlede beredskapen varier derfor med nødvendig bruk av overtid, stengte lufthavner og eventuell mangel på medisinsk besetning.

 

Eksempelvis ble det i Finnmark og Troms totalt stilt til rådighet 107,16 % beredskap med ekstra fly og helikopter i november, mens er den samlede tilgjengelige beredskapen for denne perioden ble 105,36 %.

 

Veien videre

Det er for tidlig å si når ambulanseflytjenesten kan friskmeldes. Babcock jobber nå hardt og målbevisst med flere langsiktige og kortsiktige tiltak for å heve sin egen leveranse. Inn til selskapet klarer å levere den avtalte beredskapen med tjenestens egne fly, vil Luftambulansetjenesten HF sikre at det finnes annen tilgjengelig beredskap for befolkningen.

 

- Frem til vi ser at det leveres høy og jevn beredskap med tjenestens 9 fly vil vi som oppdragsgiver følge Babcock og deres leveranse svært tett, sier Juell.