Usynlig blokk

Forsvaret har etablert midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes

Publisert 5. juli 2019 av Knut Haarvik

 

Helikopteret skal styrke beredskapen med luftambulanse i Finnmark fordi ambulanseflyberedskapen på kortbanenettet har vært for ustabil den siste uken.

Den midlertidige basen var på plass i Kirkenes torsdag 4. juli etter at Helse Nord gjennom Helsedirektoratet anmodet Forsvaret om å stille med ett av sine ambulanse-helikoptre på 24 timers beredskap der.

 

Bell 412, Foto: Forsvaret

 

Anmodningen kom etter ønske fra Luftambulansetjenesten HF, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. Årsaken er at kortbaneberedskapen med ambulansefly etter oppstarten av ny ambulanseflykontrakt 1. juli ikke har stabilisert seg på planlagt nivå.

 

- Finnmark har mange kortbaneflyplasser, vi har derfor valgt å be om midlertidig støtte fra Forsvaret, som en ekstra beredskap for befolkningen i Finnmark, sier administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland.

 

Helikopteret har ambulanseinnredning og er bemannet med paramedic og anestesilege. Besetningen gir akuttmedisinsk behandling på samme nivå som i luftambulansetjenestens helikoptre. Dersom kortbanefly ikke er tilgjengelig skal Forsvarets helikopter fly pasienter til lokale sykehus i Finnmark, eller møte ambulansefly ved større flyplasser for videre flytransport av pasienten.

 

- Dette er i tråd med vår tiltaksplan og det er betryggende å se at de offentlige bistandsavtaler som er etablert fungerer så bra.  Vi er imponert over hvor raskt Forsvaret er i stand til å stille med helikopter og mannskap på helsevesenets anmodning, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Les om bakgrunnen for tiltaksplan og overgangen til ny ambulanseflykontrakt.

Status ambulansefly på beredskap.