Usynlig blokk

Forsvarets ambulansehelikopter er nå på beredskap i Kirkenes

Publisert 8. mai 2018 av Knut Haarvik

 

Forsvaret etablerer midlertidige ambulansehelikopterbaser i Kirkenes og Lakselv

Tirsdag 8. mai klokken 21.00 gikk Forsvarets ambulansehelikopter på beredskap i Kirkenes.  Helikopteret i Kirkenes skal dekke kysten på Varangerhalvøya.

 

Bell 412, Foto: Forsvaret

 

Forsvaret forsterker redningshelikopterbasen på Banak i Lakselv med ytterligere ett ambulansehelikopter fra torsdag 10. mai. Begge helikoptrene er rigget med plass til en bårepasient og har både anestesilege og spesialsykepleier om bord.

 

Beredskapen med ambulansefly har vært variabel den siste tiden på grunn av pilotmangel hos operatøren og Luftambulansetjenesten HF har en liste over tiltak som vurderes fortløpende.

 

  • Forsvaret er glad for å kunne hjelpe til og bidra til lå løse en krevende situasjon for en sivil tjeneste. Vi mottok henvendelsen om å bistand fra Helsedirektoratet og har etablert denne kapasiteten på kort varsel. I første omgang er den tilgengelig i fjorten dager, sier Ivar Moen, oberstløytnant og kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.

     

Helikoptrene er ikke en fullverdig erstatning for bortfall av fly. Likevel kan det gis langt mer avansert akuttmedisinsk behandling med spesialsykepleier og anestesilege om bord i et helikopter, enn i en bilambulanse. I tillegg går transport av pasienten mye raskere.

 

  • Vi er glade for at Forsvaret på kort varsel kunne stille med disse helikoptrene, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.