Usynlig blokk

Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesten

Publisert 15. november 2017 av Knut Haarvik

Helse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. Prosjektet kan foreslå opprettelse, nedleggelse eller flytting av inntil to luftambulansebaser.

Les mer her: Utreder basestruktur