Usynlig blokk

Høy beredskap i april

Publisert 8. mai 2020 av Knut Haarvik

(Sist endret 11. mai 2020)

 

På tross av utfordringer med koronasmitte leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i april.

  • Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverte 98, 45 % beredskap med tjenestens ambulansefly landet sett under ett.
  • Norsk Luftambulanse AS leverte 99,19 % beredskap med tjenestenes ambulansehelikoptre landet sett under ett.

– Våre to operatører har gjort gode smitteverntiltak og mannskapene strekker seg langt for å holde beredskapen oppe, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), Øyvind Juell.

 

Samlet levert beredskap

Når man trekker fra avbrudd i beredskap som er sykehusenes ansvar, samt andre avbrudd operatørene ikke kan påvirke eller holdes ansvarlig for, fremkommer den totale beredskapen hele tjenesten samlet sett leverte i april.*

  • Totalt leverte ambulanseflytjenesten 97, 04 % beredskap landet sett under et.
  • Totalt leverte ambulansehelikoptertjenesten 98,37 % beredskap landet sett under ett.

 

Helsevesenet forbereder seg på at smittetoppen kommer i løpet av året. Det er usikkert hvor høy den blir og hvor store utfordringer viruset vil skape.

 

– Det er betryggende at luftambulansetjenesten nå i starten på koronapandemien har to operatører som begge leverer beredskap på svært høyt nivå, sier Juell.

 

 

 

* Listen under er eksempler på avbrudd i beredskapen operatørselskapene ikke kan påvirke eller lastes for:

  • Mangel på helsepersonell (det er sykehusenes ansvar å bemanne tjenestens fartøy med flysykepleiere og leger).
  • Koronatiltak som karantene, eller at baser tas av beredskap for sjekk av mannskap og smittevask av fartøy etter mistanke om korona hos pasient m.m.
  • Pålagt hvile etter arbeidstidsbestemmelsene i luftfart (duty) og annet.