Usynlig blokk

Ikke lenger behov for covid-19-helikopteret

Publisert 16. september 2020 av Knut Haarvik

 

Det er ikke lenger behov for et ekstra helikopter øremerket transport av pasienter med covid-19.  Smittesituasjonen er nå mer oversiktlig enn i mars og luftambulansetjenesten har selv fått bedre kapasitet til å transportere koronapasienter.

 

I mars var smittespredningen uoversiktlig, relativt høy og luftambulansetjenesten hadde ikke tilstrekkelig kapasitet for trygg transport av smittefarlige pasienter. For å beskytte mannskap og behandlere var det behov for å legge de sykeste pasientene i plasskrevende transportkuvøser under transport. Et Super Puma-helikopter fra Lufttransport RW AS ble stasjonert i Tromsø, øremerket slike transporter til de store sykehusene. Helikopteret gikk på beredskap 1. april. Hensikten var å skjerme og styrke beredskapen til luftambulansetjenesten i en uoversiktlig fase av pandemien.

 

Har bygd opp kapasitet

Gjennom nye prosedyrer og ulike tiltak er kapasitet til å fly koronapasienter i luftambulansetjenestens egne fly og helikoptre vesentlig bedre enn i mars. Alle redningshelikoptrene har fått transportkuvøser og kan løse slike oppdrag over hele landet. I tillegg har Luftambulansetjenesten HF leid inn et Dash-8 fly fra Widerøe som kan fly pasient i transportkuvøse, ledsaget av smittevernteamene ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord Norge. Flyet står på 24 timers beredskap i Bodø. Det kan lande på kortbaner og har ekstra lang rekkevidde.

 

– Utvikling av gode prosedyrer og gjennomføring av øvelser har styrket landets beredskap for trygg transport av smittefarlige pasienter, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell.

 

Takk

Fra 1. april til dags dato har det innleide Super Puma-helikoptret vært benyttet til fem koronaoppdrag og et annet smitteoppdrag med transportkuvøse.

 

– Vi takker Lufttransport og deres mannskap som har løst dette oppdraget på en god måte. Vi må også berømme smittevernteamet ved Universitetssykehuset Nord Norge som på svært kort tid opprettet beredskap for covid-19-transporter i kuvøse, sier Juell.

 

Leiekontrakten med Lufttransport RW AS avsluttes 7. oktober 2020.