Informasjon om styret

Styret i Luftambulansetjenesten HF er sammensatt som følger:

Styreleder:               Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF 

Nestleder:                Randi Spørck, Helse Nord RHF

Styremedlem:          Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF

Styremeldem:          Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF

Styremedlem:          Arild Østergaard, Helse Sør-Øst RHF