Informasjon om styret

Styret i Luftambulansetjenesten HF er sammensatt som følger:

Styreleder:              Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF

Nestleder:               Randi Spørck, Helse Nord RHF

Styremedlem:         Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF

Styremeldem:         Dag Hårstad, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styremedlem:         Siv Cathrine Høymork, Helse Sør-Øst RHF