Usynlig blokk

Konkurransegrunnlag - Ambulanseflytjenester 2019

Publisert 11. februar 2017 av Knut Haarvik

Det vises til pressemelding publisert 11. februar 2017.

Det samlede konkurransegrunnlaget består av svært mange filer. Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i filen KONKURRANSEGRUNNLAG som gir en god helhetsoversikt, og som inneholder en tabell over den samlede dokumentstrukturen.

Tillegg 1-15 er spørsmål, svar og endringer til konkurransegrunnlaget som ble sendt ut den 17. november 2016. Dokumentene som publiseres her er oppdatert i tråd med disse endringene.

 

Det tas forbehold om mangler og feil i dokumenter. Denne publiseringen er ikke ment til bruk for aktuelle tilbydere.

 

Vedlegg: