Usynlig blokk

Konkurransegrunnlag - Ambulansehelikopter 2018

Publisert 29. februar 2016 av Roy Inge Nygaar...

(Sist endret 30. mai 2016)

Ambulansehelikoper 2018

Det vises til pressemelding publisert 29. februar 2016.

Det samlede konkurransegrunnlaget består av svært mange filer. Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i filen KONKURRANSEGRUNNLAG som gir en god helhetsoversikt, og som inneholder en tabell over den samlede dokumentstrukturen.

Tillegg 1-15 er spørsmål, svar og endringer til konkurransegrunnlaget som ble sendt ut den 17. desember 2015. Dokumentene som publiseres her er oppdatert i tråd med disse endringene.

Det tas forbehold om mangler og feil i dokumenter. Denne publiseringen er ikke ment til bruk for aktuelle tilbydere.