Krav til flygere - ambulansefly (fixed wing)

KRAV TIL FIXED WING FLYGERE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for den operative delen av norsk luftambulansetjeneste på vegne av helsemyndighetene. Dette gjør vi ved å tegne 6-10 årskontrakter med sivile flyselskap.

I inneværende kontraktsperiode, fra og med 2009, er det Lufttransport AS som opererer på samtlige av våre 7 ambulanseflybaser.

Alle pilotene er ansatt i operatørselskapet, og må tilfredsstille de krav som selskapet stiller. Søknad om jobb rettes til Lufttransport AS, som står for selektering og uttak.

Vi har gjennom kontraktene stilt en del ekstra/tilleggskrav. Generelt kan det sies at det kreves mye erfaring som flyger før man er aktuell til jobb i luftambulansetjenesten. Selskapene rekrutterer både sivile og militære flygere. Normalt ansettes flygerne i ambulanseflytjenesten som styrmenn for deretter å opparbeide seg erfaring og ansiennitet i tjenesten for videre utsjekk til kaptein.

Følgende krav er stilt til flygere gjennom kontrakt med oss:

Fartøysjefen skal tilfredsstille følgende kvalifikasjoner:

 • Gyldig ATPL (A)/CPL (A)
 • IR(A) rating
 • ME(A) rating
 • MCC kurs
 • Gyldig Klasse 1 legeattest
 • Minimum 2500 timer total flytid, hvorav minimum 2000 på fixed wing
 • Minimum 800 timer som fartøysjef
 • Minimum 400 timer på aktuell flytype
 • Erfaring fra nattflyging på kortbanenettet sommer – og vintersesong, herunder minimum 100 landinger nattetid på kortbane.
 • Kunne kommunisere på engelsk og norsk (svensk eller dansk kan godkjennes i stedet for norsk). 

Styrmann skal tilfredsstille følgende kvalifikasjoner:

 • Gyldig CPL(A) eller ATPL(A)
 • IR(A) rating
 • ME(A) rating
 • 800 timer total flytid, hvorav minst 500 på fixed wing
 • MCC kurs
 • Bestått ATPL teori
 • Gyldig Klasse 1 legeattest
 • Erfaring fra nattflyging på kortbanenettet sommer – og vintersesong, herunder minimum 50 landinger nattetid på kortbane
 • Kunne kommunisere på engelsk og norsk (svensk eller dansk kan godkjennes i stedet for norsk).

Du kan lese om vår operatør av ambulansefly på hjemmesiden deres:

Lufttransport AS

 

Du kan også finne mange aktuelle forum og artikler på internett som forteller mer om hva som kreves for å bli fixed wing flyger.

 

Lykke til videre!