Usynlig blokk

Kvalitets- og miljørådgiver

Kvalitets- og miljørådgiver har et særlig ansvar for å bidra til drift og videreutvikling av helseforetakets miljø og kvalitetsstyringssystem, samt bidra til høy kvalitet i helseforetakets øvrige prosesser. Beredskap og beredskapsplanlegging er også et felt rådgiveren har ansvaret for.

De viktigste arbeidsoppgaver vil være:

·         Ansvarlig for kvalitet, miljø - og internkontrollsystem i foretaket

·         Ansvarlig for å forbedre, utvikle og vedlikeholde vårt kvalitets- og styringssystem

·         Intern opplæring innen sitt ansvarsområde

·         Lede, koordinere, gjennomføre og delta på interne og eksterne kvalitetsrevisjoner

·         Risiko- og sårbarhetsanalyser

·         Delta eller lede prosjekter som er relevante i forhold til stillingens formål og hovedoppgave

·         Deltagelse i anskaffelsesprosesser       

·         Kvalitets- og miljøfaglig rådgiver for ledere og medarbeidere

·         Ansvarlig for foretakets beredskapsplanlegging samt å bidra i beredskapsarbeid i samarbeid med eierne

·         Øvrige oppgaver kan bli pålagt/avtalt med administrerende direktør.

Kvalifikasjoner

·         Formell utdanning innen et eller flere av fagområdene

·         Dokumentert kompetanse/sertifisering innen revisjonsledelse

·         Inngående kjennskap og erfaring til kvalitets- og miljøarbeid

·         Kjennskap til luftfart og luftfartslovgivningen

·         Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

·         Gode engelskkunnskaper

·         Gode datakunnskaper (word/excel/office/internett)

·         God kunnskap om og erfaring med bruk av dokumentasjonsverktøy.

 

Personlige egenskaper

·         Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og raskt

·         Gode evner til samarbeid og lagspill

·         Luftambulansetjenesten HF har som mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

·         En utviklende og spennende jobb i et sterkt fagmiljø

·         Lønn etter avtale

·         Pensjonsordning i KLP

·         Moderne kontorlokaler sentralt i Bodø.

Andre opplysninger

·         Noe reisevirksomhet må påregnes

·         Tiltredelse snarest

·         Søknadsfrist 24. oktober 2017

Kontaktperson

Øyvind Juell, administrerende direktør, 926 53 078

 

SØKNAD LEVERES VIA WEBCRUITER - KLIKK HER

Søknadsfrist: 
Tirsdag, 24. oktober 2017