Landingsplasser

 

KRAV TIL LANDINGSPLASSER VED NORSKE SYKEHUS

Luftfartstilsynet utgir nasjonale forskrifter for utforming av landingsplasser.

Se forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6)

Luftfartstilsynet har imidlertid i brev til oss av 24. januar 2012(se vedlegg) sagt at kravene vil bli endret i nær fremtid, for å harmonisere med internasjonale regler (ICAO Annex 14). I praksis innebærer dette:

  1. Uavhengig av om helikoptrene er militære eller sivile må landingsplassen ha fast dekke tilsvarende 1 x D-verdi av det største helikopteret som skal trafikkere plassen
  2. I tillegg til dette må det være et sikkerhetsområde utenfor dette som utgjør ytterligere 1 x D-verdi, men dette område kan være gress, luft (dvs hinderfritt)

Det største ambulansehelikopteret i dag er AW139, med D-verdi 16,67 meter (D-verdi er avstand fra rotor foran til halerotor bak, når rotorene går).

Det største aktuelle nye redningshelikopteret er AW101, med D-verdi på 22,8 meter. Til informasjon har Sea King D-verdi på ca 22,0 meter.

Et nasjonalt landingsplassprosjekt vil bli ferdigstilt i løpet av dette året. Følgende tilrådninger er gitt, og vil med stor sannsynlighet bli tatt med i sluttrapporten:

  1. Alle sykehus med landingsplass må dimensjonere for det største aktuelle redningshelikopteret, dvs en landingsplass med fast dekke på 22,8 meter i diameter. Utenfor dette området må det være et sikkerhetsområde (hinderfritt), som gjør at totalt område på landingsplassen har en diameter på minimum 45,6 meter.
  2. Videre må det faste dekket tåle vekten av 16 tonn (vekt av det tyngste aktuelle redningshelikopteret, AW101).
  3. Dersom plassen er elevert (ikke bakkenivå) ønsker Forsvaret at det faste dekket utgjør 1,25 x D-verdi av dimensjonerende helikopter. Dette kravet vil vi sannsynligvis ta med i vår anbefaling.

 

Oppsummert:  

  1. Det er viktig å komme i tidlig dialog med Luftfartstilsynet, som gir konsesjon og teknisk/operativ godkjenning.
  2. Ta høyde for en landingsplass med fast dekke, diameter 23 meter. Utenfor dette må det i tillegg være et sikkerhetsområde, slik at totalt område får en diameter på ca 46 meter.
  3. Eleverte landingsplasser bør ha fast dekke som har en diameter på 28,5 meter
  4. Ved planlegging må det tas høyde for eksosproblematikk (stort problem ved flere sykehus), og øvrige operative krav.
  5. Ta kontakt med oss i Luftambulansetjenesten dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon.