Usynlig blokk

Luftambulanseberedskapen gjennom jul og nyttår

Publisert 21. desember 2019 av Knut Haarvik

Ambulanseflytjenesten har heldøgns beredskap ved landet sju baser alle dager gjennom jul og nyttår. Landets 18 ambulanse- og redningshelikopterbaser har også beredskap hele døgnet alle dager. I tillegg står to fly og ett helikopter på topp av tjenestens egne ressurser store deler av tiden.

 

- Vi har rigget oss for å kunne levere mer beredskap enn det luftambulansetjenesten normalt kan, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Det legges ut daglige statusrapporter for ambulanseflytjenesten som kan leses på nettsiden: Ambulansefly på beredskap - status i dag

 

Blir det vesentlige endringer i beredskapen, vil Luftambulansetjenesten HF oppdatere informasjonen på denne nettsiden umiddelbart.

 

 

Bakgrunn

Operatøren Babcock Scandinavian AirAmbulance AS har fått alle tjenestens fly tilbake på normal beredskap, etter at en teknisk ustabilitet mellom motor og propell måtte justeres på selskapets åtte kortbanefly. Sikkerhetstiltakene selskapet satte inn 6. desember svekket beredskapen med ambulansefly vesentlig og særlig på kortbanenettet. For å kompensere dette så godt som mulig ble det satt inn fra tre til seks ekstra fly fra Babcock og ved innleie av andre operatører.

                                                 

 

Normal beredskap

Som beskrevet over er alle fly tilbake i normal drift. Ambulanseflytjenesten har da som vanlig ni ambulansefly i beredskap på dagtid. Sju av dem har også beredskap natt.

  • Åtte kortbanefly med baser i Kirkenes, Alta (to fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.
  • Ett jetfly, langbane, med hjemmebase Gardermoen.
  • To kortbanefly i reserve, der ett nå er på planlagt vedlikehold

 

Ekstra ressurser i beredskap jul og nyttår

  • Et jetfly fra Airwing vil være i beredskap 23. desember, samt fra og med 26. desember til og med 5. januar 2020. Flyet har hjemmebase Gardermoen, men kan ta nattstopp ved andre lufthavner ved behov. Jetflyet kan lande på lange rullebaner.
  • Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes med lege og redningsmann står på 24-timers beredskap alle dager, foreløpig til 15. januar 2020.
  • Babcock stiller med et ekstra fly i Alta på hverdager som leverer 12 timers dagberedskap. Flyet kan bare lande på lange rullebaner men avlaster kortbaneflyene ved at de får færre langbaneoppdrag å løse.

 

Forhold som kan påvirke beredskapen

  • Uforutsette tekniske feil og annet kan sette enkelte av tjenestenes fly og helikoptre ut av beredskap i kortere eller lengre perioder. Men det er svært uvanlig at beredskapen ved mange baser faller bort eller svekkes samtidig.
  • Det forventes derfor at beredskapen gjennom jul og nyttår forblir på et ekstra høyt nivå.

 

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF opprettholder gul beredskap inntil behovet for ekstraordinære ressurser er borte, og Babcock har vist stabil leveranse over tid.