Luftambulansedagene 2018

Luftambulansedagene 2018 blir arrangert på Gardermoen i uke 4: tirsdag 23. – onsdag 24. januar 2018.

 

Adr: Scandic Oslo Airport  - Ravinevegen 15, NO-2060 Gardermoen.

 

Møtedag  for medisink nettverk, lederforum for flysykepleiere og operativt forum legges til mandag 22. januar.

 

Priser – Luftambulansedagene 2018 23. og 24. januar

Deltakelse begge dager inkl. lunsj og servering i pausene               kr. 2500.-

Dagpakke 23. eller 24. januar inkl. lunsj og servering i pausene     kr. 1300.-

Enkeltrom Scandic Oslo Airport – pr. natt                                               kr.  940.-

Festmiddag 23. januar                                                                               kr.  495.-

 

PROGRAM LUFTAMBULANSEDAGENE 2018: (åpne PDF)