Usynlig blokk

Luftambulansetjenesten ANS er resertifisert for tre nye år

Publisert 8. september 2016 av Knut Haarvik

 

Det ble ikke funnet avvik i kvalitet- og miljøstyringssystemene til Luftambulansetjenesten ANS under resertifiseringen av selskapet.

Flykoordineringssentralen i Tromsø, Medisinskteknisk verksted i Trondheim og hovedkontoret i Bodø, har hatt full gjennomgang av sine styringssystemer og prosedyrer for kvalitet og miljøstyring, uten at revisjonsselskapet Det Norske Veritas DLV fant noen avvik.

Alle avdelinger er dermed resertifisert etter de nye ISO standarden, NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø.

-Det er betryggende å vite at et selskap som fyller en så viktig samfunnsoppgave har orden i eget hus, sier styreleder i Luftambulansetjenesten ANS, Daniel Haga.

 

Konsentrert arbeid på Medisinsk Teknisk verksted til Luftambulansetjenesten ANS i Trondheim.  Foto: Knut Haarvik, Luftambulansetjenesten ANS

 

Luftambulansetjenesten ANS har vært ISO sertifisert siden 2013. Selskapets prioriterte oppgave er å gi innbyggerne i hele Norge Luftambulansetjenester av høy kvalitet hele døgnet. 

- Vårt kvalitetssystem er et verktøy for å nå våre fastsatte mål. Jeg er svært stolt over innsatsen til mine ansatte som leverer så stødig på kvalitets- og miljøstyring, sier daglig leder Øyvind Juell.

- For å levere en trygg og effektiv luftambulansetjeneste setter vi svært høye krav til oss selv, og like høye krav til våre leverandører, sier kvalitets- og miljørådgiver, Per Magne Tveitane.