Usynlig blokk

Luftambulansetjenesten får helt nye fly

Publisert 12. juni 2017 av Knut Haarvik

Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde. 

De regionale helseforetakene har sagt ja til en ny driftsavtale for ambulanseflytjenesten. Avtalen er forhandlet frem av Luftambulansetjenesten HF gjennom en omfattende anbudskonkurranse der både kvalitet og pris ble vurdert. Tildelingen gjøres med forbehold om at de administrerende direktørene får fullmakt om finansiering fra sine respektive styrer.

 

Mer moderne kortbanefly

Avtalen betyr at de snart ti år gamle ambulanseflyene, som årlig flyr om lag 9000 pasienter til og fra norske sykehus, byttes med helt nye fly. Kortbaneflyene er av typen Beechcraft King Air 250. De er en videreutvikling av dagens ambulansefly, Beechcraft King Air 200. De nye har mer effektive motorer, er noe raskere og har ny, moderne cockpit. Flyene leveres med nytt navigasjons- og innflygningsutstyr som gir økt sikkerhet for pasienter og mannskap.

–Vi har stort fokus på sikkerhet i tjenesten i dag og med dette utstyret om bord blir den enda bedre, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Jetfly inn i flåten

En annen forbedring er at ambulanseflyflåten forsterkes med et jetfly. Det er av typen Cessna Citiation Latitude, som er et raskt, mellomstort jetfly. Det har stor kabin, stor lasteevne og lang rekkevidde. Jet-en skal stasjoneres på Gardermoen og er, i likhet med resten av ambulanseflyene, en nasjonal ressurs

– Jetflyet skal frakte pasienter som trenger mye tungt og plasskrevende utstyr og flere behandlere med seg til og fra de store sykehusene.  Det er for eksempel barn i kuvøse eller pasienter som må holdes kunstig i live. Rekkevidde og fart betyr også at vi kan fly pasienter fra Svalbard direkte til sykehus i hele Norge ved spesielle hendelser, sier medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Pål Madsen.

Helse Nord ser behov for også å stasjonere et jetfly i Tromsø. Men helseforetaket bærer allerede 2/3 deler av kostnaden for hele ambulanseflytjenesten og fant ikke penger til dette i denne anskaffelsen. Skal et jetfly stasjoneres i Tromsø må annen finansiering på plass.

 

Anbudsvinneren

Det er det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB som skal drifte flyene for helseforetakene. Selskapet flyr i dag luftambulanse i Sverige og Finland fra en rekke baser. Eierkonsernet, Babcock International Group, driver også luftambulanse i Storbritannia, Australia, Spania, Italia, Frankrike, Portugal og Tyskland.

I anbudskonkurransen deltok også Lufttransport FW AS, som er den leverandøren som i dag opererer ambulanseflyene.

Det er de regionale helseforetakene som betaler for all luftambulanse i Norge. Det gjelder både helikopter og fly. Årlig vil driften av ambulanseflyene koste 500 millioner kroner fra 2019, en betydelig økning fra dagens kostnader.

Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030.

 

Les mer om ambulanseflyanskaffelsen her:

 

Kontaktpersoner Luftambulansetjenesten HF:
Øyvind Juell, daglig leder i Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 926 53 078

Pål Madsen, medisinsk rådgiver Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 906 56 336

Kontaktperson Sykehusinnkjøp HF:

Runar Rushfeldt Hanssen, kategorisjef prehospitalt. Mobiltelefon +47 958 07 135

 

Mer om Luftambulansetjenesten HF finner du på: Ambulanseflyanskaffelsen 2019 - 2030

Pressebilder finner dere her: http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures

Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 91363044

E-post: kh@luftambulansetjenesten.no