Usynlig blokk

Luftambulansetjenesten gjør tiltak mot korona

Publisert 23. mars 2020 av Knut Haarvik

(Sist endret 31. mars 2020)

 

Luftambulansetjenesten forbereder seg på at koronapandemien vil sette deler av tjenesten ut av spill.

Til nå har beredskapen vært tilnærmet normal, men det vil endre seg dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner blir smittet eller må i karantene. Det vil si, leger, sykepleiere, redningsmenn, piloter og teknikere, samt de som koordinerer tjenestens fly.

De som jobber i luftambulansetjenesten er svært spesialiserte. Dette er personell som ikke kan erstattes på kort varsel. Det gjør tjenesten ekstra sårbar for et så smittsomt virus som Covid-19. De siste ukene har derfor alle ledd i tjenesten jobbet målrettet med en lang rekke tiltak for å sikre en best mulig beredskap under pandemien.

 

Samtidig rapporteres det om nedgang i antall oppdrag med ambulansehelikopter. Det kommer trolig av at aktiviteten i samfunnet generelt er lavere enn vanlig. Det forventes også at antallet flyoppdrag vil gå ned i takt med at landets sykehus utsetter mye planlagt utredning og behandling. Men nedgang i antall oppdrag kan bare i noen grad oppveie bortfall av baser på beredskap.

 

Tiltak iverksatt:

 

  • Operatørene, Norsk Luftambulanse AS og Babcock Scandinavian AirAmbulance AS, har begge innført en rekke omfattende tiltak for å redusere risiko for smitte og beredskapsavbrudd.

 

  • De som jobber i tjenesten blir isolert fra andre besetningsmedlemmer ved mistanke om smitte. Dette vurderes fortløpende av medisinsk personell ved basene og i sykehus.

 

  • Babcock skjermer et ekstra ambulansefly i Sverige som kan settes inn både i Norge og Sverige.

 

  • Det er kjøpt inn enmannsisolat (smittevernkuvøse) for transport av pasienter med koronasmitte i alle deler av landet. Utstyret er nå godkjent for bruk i SeaKing redningshelikopter, Luftforsvarets Bell helikopter og luftambulansetjenestens mellomstore og store helikoptre (H145 og AW 139).  Det jobbes med å få godkjenning for bruk i flere fartøytyper.

 

  • Universitetssykehuset Nord Norge har etablert eget smitteteam som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse i bil, båt og helikopter. Bare Oslo Universitetssykehus hadde slik kapasitet før pandemien.

 

 

Tiltak det jobbes med:

 

  • Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) har dialog med flere sivile flyselskap med mål om å hente inn ekstra fly- og helikopterressurser.

 

  • LAT HF jobber med å få på plass sivile fly som kan frakte mannskap til og fra basene fordi det stadig går færre rutefly.

 

  • LAT HF klargjør respiratorer som tidligere har vært i bruk i tjenesten. De settes nå i stand gjennom en dugnad mellom LAT HF og sykehusene.

 

 

Ved redusert beredskap og kapasitet vil følgende prioriteringer bli gjort i samråd med regionale helseforetak, sykehus og operatører:

 

  • Fly og helikopterressurser vil bli prioritert til de stedene hvor kapasiteten er mest kritisk, basert på medisinsk behov og mangel på andre alternative transportmuligheter.

 

  • Det vil bli strengere prioritering av hvilke oppdrag som skal flys.

 

 

Ingen vet med sikkerhet hvordan pandemien vil påvirke tjenesten. Situasjonen endres fra dag til dag. Tiltak i luftambulansetjenesten må derfor tilpasses de endringene som kommer, og vurderes ut fra hva som er mulig å få til.

 

- Folk i og rundt tjenesten viser en imponerende innsats. Det er stor vilje, oppfinnsomhet og smidighet i alle ledd, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind, Juell.

 

 

Viktig informasjon fra tjenesten vil bli delt med media og gjort tilgjengelig på nettsidene til Luftambulansetjenesten HF.

 

NB: Som en følge av det pågående koronautbruddet har ansatte i alle deler av luftambulansetjenesten nå et stort arbeidspress. Tjenestens viktigste prioritet er å bistå helsevesenet med nødvendig transport og behandling av pasienter. Som en konsekvens av dette vil henvendelser fra media kunne få lavere prioritet enn normalt. Vi beklager dette.