Usynlig blokk

Luftambulansetjenesten HF inngår forlik med Lufttransport FW AS

Publisert 18. mai 2020 av Knut Haarvik

 

Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) og Lufttransport FW AS (Lufttransport) har inngått forlik om avkortning i vederlag og erstatning begrunnet i manglende beredskap i perioden mars til juni 2018. Partene er enige om at flere utenforliggende forhold var årsaken til den manglende beredskapen. Partene har forhandlet om en løsning i lang tid.

 

  • Avtalen utgjør endelig oppgjør for alle økonomiske krav partene mener å ha mot hverandre i og utenfor kontrakt. Dette omfatter krav i tilknytning til avtalen om ambulanseflytjenester som inngått 4. desember 2007 og anbudskonkurransen om kjøp av ambulanseflytjenester som utlyst 15. november 2016. 

 

Etter å ha utviklet et langvarig og godt samarbeid gjennom flere tiår med generelt god beredskap, er partene glad de nå kan legge de økonomiske kravene fra begge sider bak seg.

 

– Det er viktig for begge parter å sikre et godt samarbeid fremover til beste for befolkningen. Det sier styreleder i Lufttransport, Leif Andersen og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus. Lofthus er talsperson for de regionale helseforetakene som eier, og finansierer luftambulansetjenesten.

 

LAT HF og Lufttransport fortsetter sitt lange samarbeid om leie og utleie av baser for ambulanseflytjenesten. LAT HF vil i tillegg peke på den viktige avtalen om Super Puma-helikopteret som er etablert i forbindelse med Covid-19-pandemien. Helikopteret er en vesentlig styrking av luftambulansetjenestens evne til å transportere kritisk syke koronapasienter i hele Nord-Norge og gir en trygghet for befolkningen.

 

Kontaktpersoner:

 

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver, Luftambulansetjenesten HF

kh@luftambulansetjenesten.no

Mobil: 91363044

 

Leif K. Andersen

Styreleder, Lufttransport FW AS

Mobil: 977 64 831