Luftfartøy

Luftambulansetjenesten består av både fly og helikopter. Det benyttes i dag en enhetsflåte av Beech 200 som ambulansefly. Som ambulansehelikopter benyttes helikoptertypene EC 135, EC 145 og AW 139. For detaljert informasjon om luftfartøyene - se egne faner i menyen til venstre.