Medisinsk nettverk

Medisinsk nettverk inkluderer de lokalmedisinske lederne ved hver base inkludert redningshelikopter og sysselmannens helikopter i Longyearbyen. Luftambulansetjenesten HF leder nettverket og stiller med relevante deltakere. RHF’ene er invitert til å stille med en representant hver. Hensikten er å fremme gjensidig informasjon samt drøfte og forankre relevante saker. Nettverket kal bidra til nærmere dialog mellom de medisinske og operative miljøene. Forumet har som rådgivende organ for Luftambulansetjenesten HF samme status som Operativt forum. 

Luftambulansetjenesten dekker reiseomkostninger. Reiseregning skal sendes egen arbeidsgiver, som så etterfakturerer Luftambulansetjenesten HF.