Medisinsk teknisk utstyr

Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) anskaffer, eier og drifter alt medisinsk teknisk utstyr (MTU) i luftambulansetjenesten. MTU omfatter alt medisinsk utstyr som er gass- eller elektrisk drevet. I tillegg forordner LAT en del medisinsk tilbehør i luftambulansene, slik som sekker, spjelk og varmeutstyr.

Utstyrsparken i Luftambulansetjenesten er i stor grad standardisert og består av defibrillator, mulitimonitor, kapnograf, sprøytepumper, respirator, sug, brystkompresjonspumpe og transportkuvøser.

Vi forestår planlegging av utstyrsparken, anskaffelsesprosesser, planlegging og gjennomføring av vedlikehold, gjennomføring av reparasjoner samt avvikshåndtering

Luftambulansetjenesten leverer også tilbehør til utstyrsparken, slik som sensorer, kabler, bærevesker og lignende.

Luftambulansetjenesten representerer et helt spesielt bruksmiljø. Derfor setter vi helt spesielle tekniske krav til utstyr som vurderes brukt i tjenesten.

Vi er rådgivende ovenfor de regionale helseforetakene om prehospitalt medisinsk teknisk utstyr. Vi er også rådgivende eksperter på prehospitalt MTU ovenfor nasjonale, Europeiske og Internasjonale standardiseringsorganer..

►OBS! Øverst til høyre på hjemmesiden finner dere Logg inn, der legger dere inn bruker og passord som dere har   fått tilsendt tidligere.

Brukere av MTU kan rekvirere tilbehør til standard utstyr ved å logge inn på ekstranett sidene våre.

Kontakt oss gjerne med spørsmål om MTU på telefon 72 88 53 00 eller medtek@luftambulansetjenesten.no

Spørsmål om utstyr kan også sendes på SMS til 911 33 433.