Usynlig blokk

Medisintekniker tilsatt

Publisert 10. juli 2018 av Øyvind Juell

(Sist endret 3. august 2018)

Allerede 16. juli 2018 begynner nytilsatte Muhammad Jimale i jobben som medisintekniker på medisinsk teknisk verksted i Trondheim. Muhammad er nyutdannet med bachelor i medisinsk teknikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han blir en god tilvekst til miljøet i Trondheim som har hatt en vakant stilling siden 1. juni 2018.