Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenester 2018

 

Tildelingen av Avtale om Kjøp av ambulansehelikoptertjenester er gjennomført etter oppsatt plan.  Avtale - Kjøp av ambulansehelikoptertjenester ble signert med Norsk Luftambulanse AS 13. juli 2016.

Luftambulansetjenesten HF har opprettet et eget mottaksprosjekt for å følge opp Norsk Luftambulanse AS i perioden frem til oppstart 1. juni 2018. I styresak 59-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester, har styret bedt administrerende direktør å følge opp at implementeringen av ny kontrakt gjennomføres som planlagt, og holde styret orientert om fremdrift i implementeringsperioden.

 

Les mer om prosjektet på linken nedenfor.