Usynlig blokk

Nå kommer det nye ambulansehelikoptre i hele landet.

Publisert 6. april 2018 av Knut Haarvik

(Sist endret 10. april 2018)

Økt sikkerhet for pasienter og mannskap.

Pressemelding 6. april 2018

 

Fredag 6. april 2018 ble det første av 15 nye ambulansehelikoptre satt i drift på luftambulansetjenestens base på Ål i Hallingdal.  Norge er først i verden til å ta i bruk det nye avanserte H135 T3H helikopteret fra Airbus i sivil luftfart. Det har større løfteevne, kan fly lengre og vil ha større gjennomføringsevne i dårlig vær, enn det ti år gamle helikoptret det erstatter.

Det nye Airbus H135-T3H lander på en fjelltopp i Ål. Foto: Luftambulansetjenesten HF

Mer robust tjeneste

I løpet av vår og sommer skal alle landets 12 baser ha på plass nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner av typen Airbus H145T2 med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt som gjør tjenesten mer robust.

 

- Alle våre nye helikoptre betyr økt sikkerhet for mannskap og pasienter under flygning. Det sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Fra 1. juni 2018 skal alle helikoptrene til luftambulansetjenesten flys og vedlikeholdes av Norsk Luftambulanse AS. Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er krevende og forbundet med risiko.

- Derfor har Luftambulansetjenesten HF som oppdragsgiver valgt å utstyre alle våre helikoptre med det nyeste innen sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet og en meget avansert autopilot, sier Juell.

Airbus H135-T3H over Ål sentrum

Det nye helikopteret stasjonert på Ål i Hallingdal er en Airbus H135 T3H, som er en videreutvikling av maskinen som har vært brukt på basen de siste 10 årene.

 

- Det nye helikopteret har betydelig bedre ytelse i høyden og økt nyttelast som begge øker sikkerhet og effektivitet  ved lange og krevende oppdrag ut fra basen på Ål. Siste generasjons cockpit teknologi (Helionix) gir autopilotfunksjoner som tidligere kun var tilgjengelig på store sjøredningshelikoptre. Dette sammen med mye bedre situasjonsoversikt gir bedre muligheter for å løse oppdrag i marginale værforhold og krevende terreng, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

 

Helikopteret har også moderne innredet kabin der den medisinske innredningen er forbedret, med blant annet ny båreplattform og båre, samt mer funksjonell oppbevaring av nødvendig utstyr. Det gir generelt bedre arbeidsforhold for legen om bord.

 

- Vi er glad for at Luftambulansetjenesten HF og de regionale helseforetakene satser på vår og våre pasienters sikkerhet. I tillegg vil flere reservehelikoptre og bakvakt bety at vi får færre avbrudd i den medisinske beredskapen, sier medisinsk leder, luftambulanselege ved Ål basen, Vegard Rosenlund.

 

De de neste ukene får basene på Dombås, Førde og Lørenskog sine nye H135-T3H. Etter hvert følger, Trondheim, Arendal, Bergen, Stavanger, Brønnøysund, Evenes, Lørenskog(2), Ålesund og Tromsø.

 

De regionale helseforetakene bruker årlig 1,1 milliard kroner på luftambulansetjenesten. Når de nye ambulansehelikoptrene er på plass øker den årlige kostnaden for helikopterdelen av tjenesten med 26 % eller drøyt 100 millioner kroner.