Usynlig blokk

Nær halvparten av alle luftambulanseoppdrag flys i Nord-Norge

Publisert 24. september 2019 av Knut Haarvik

 

 

Luftambulanser utfører i snitt 51 oppdrag hver dag på landsbasis.

Nesten halvparten av dem er i Nord-Norge.

Det viser en fersk artikkel fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Du kan lese hele artikkelen til SSB  her

 

2018 ble det gjennomført om lag 18 600 oppdrag med luftambulanser. Dette utgjør 3 prosent av alle ambulanseoppdragene med ambulansebil, -båt, -helikopter og -fly. Det innebærer at luftambulanser gjennomfører i gjennomsnitt 51 oppdrag per dag.

Kostnadene summerte seg til 6,4 milliarder kroner for alle typer ambulansetjenester i 2018. Av dette er 978 millioner kroner, eller 15 prosent, knyttet til fly-operative driftskostnader i luftambulansetjenesten.

 

Brukes mest i Nord-Norge

Det er betydelige variasjoner mellom helseregionene i bruk av luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten brukes mest i Helse Nord, der luftambulansene har i gjennomsnitt 23 oppdrag per dag.

Nesten hvert tiende ambulanseoppdrag i den nordligste helseregionen ble utført av luftambulanse. Tilsvarende ble bare et av hundre ambulanseoppdrag i Helse Sør-Øst utført av luftambulanse.