Usynlig blokk

Nasjonalt traumesystem - høringsuttalelse fra Luftambulansetjenesten ANS

Publisert 1. juni 2015 av Vigdis Sandåg

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) ble opprettet 1. mai 2013 og skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

Luftambulansetjenesten ANS har avgitt høringskommentar til Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Høringskommentaren finnes i vedlegget under.