Usynlig blokk

Ny app gir økt sikkerhet i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten

Publisert 12. april 2017 av Knut Haarvik

(Sist endret 28. april 2017)

Å lande på et ukjent sted med helikopter, ofte i mørket og med dårlig sikt utgjør en betydelig risikofaktor for de som jobber i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Opp gjennom årene har det vært flere alvorlige hendelser knyttet til denne delen av oppdragene. Men nå kan en ny app og et par tastetrykk bidra til å gjøre landingene langt tryggere enn før.

- Med bruk av mobil, nettbrett og pc kan våre mannskap nå laste ned detaljerte kart og satellittbilder av forhåndsdefinerte landingsplasser i hele landet. Der er lyktestolper, spenn og andre lufthindre i området registrert og tydelig markert. Til de kartlagte landingsplassene har vi også lagt inn flyfoto og annen informasjon som er viktig for sikker flygning, sier prosjekteier og operativ rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS, Roy Inge Jenssen.

Slik virker LZ North: Brukermanual web-versjon.

Foto: Øystein Eugene Hermstad

.I 2014 havarerte et luftambulansehelikopter under landing på et oppdrag ved Sollihøgda nord for Drammen. To personer omkom, og en ble hardt skadet. Statens havarikommisjon for transport ga i sin rapport etter ulykken to sentrale anbefalinger, økt bruk av forhåndsdefinerte landingsplasser og satsning på utvikling av hinderdatabaser.

 

Luftambulansetjenestens nasjonale oversikt over landingsplasser er et direkte svar på kommisjonens oppfordring. App-en og tjenesten har fått navnet LZ North (Landing Zone North).

-Nå kan helikoptrene våre møte bilambulanser, hente pasienter og plukke opp og sette av redningsmannskaper på en tryggere måte enn før. Det gir økt sikkerhet og bedre koordinering mellom de ulike leddene i tjenesten, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Det elektroniske verktøyet er laget i samarbeid med 330 skvadronen, og selskapene Lufttransport RW AS og Norsk Luftambulanse AS som flyr i luftambulansetjenesten. Utviklingsarbeidet er utført av det statseide ECC AS (Electronic Chart Centre AS), som har solid erfaring innen digitale kartløsninger. Oversikten vil også være tilgjengelig for AMK-sentraler, HRS-sentralene og alle andre aktører i tjenesten.  

 

Landets 13 ambulansehelikoptre og seks redningshelikoptre tar nå dette sikkerhetsutstyret i bruk. Etter hvert skal politihelikoptrene og andre helikoptre i Forsvaret få tilgang til app-en. Den skal også tilbys luftambulanse- og redningshelikoptrene i Danmark, Sverige og Finland. 

 

 

Kontaktpersoner

Prosjekteier, operativ rådgiver Luftambulansetjenesten ANS

- Roy Inge Jenssen rij@luftambulansetjenesten.no Tlf 932 28 568