Usynlig blokk

Ny medisinsk rådgiver - spesialsykepleier tilsatt

Publisert 8. desember 2020 av Øyvind Juell

I dag er Oddbjørn Aas tilsatt som medisinsk rådgiver - spesialsykepleier i Luftambulansetjenesten HF. Han jobber i dag i Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Her har han mange års erfaring blant annet fra tjeneste ombord i ambulansefly. Oddbjørn begynner i ny jobb så snart hans erstatter er på plass ved OUS tidlig i 2021.