Usynlig blokk

Ny medisinsk rådgiver tilsatt

Publisert 19. november 2020 av Øyvind Juell

(Sist endret 20. november 2020)

I dag er Carl-Fredrik Donjem tilsatt som medisinsk rådgiver - lege i Luftambulansetjenesten HF. Han jobber i dag i Luftforsvarets sanitet og har bred medisinsk erfaring fra inn- og utland. oppstart i ny jobb vil bli i mai 2021.