Usynlig blokk

Nye krav til ambulanseflytjenesten er snart klare for godkjenning

Publisert 30. september 2016 av Knut Haarvik

 

Jobben med å fastsette krav til den nye ambulanseflytjenesten fra 2019 er snart ferdig. Denne uken har et tjue-talls personer fra de ulike fagområdene i luftambulansetjenesten finpusset en lang liste med nye krav til tjenestens innhold og kvalitet.

-Jo bedre beskrevet, og jo mer gjennomtenkte krav vi setter til de som ønsker å fly våre ambulansefly, jo bedre kvalitet på tjenesten kan vi regne med å få gjennom anbudsprosessen vi skal inn i, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Ambulanseflytjenesten flyr og behandler om lag 9000 pasienter årlig. Propelldrevne kortbanefly skal fortsatt værer bærebjelken i tjenesten. Den største endringen i ny kontrakt er at det også skal settes inn to jetfly. Det vil gi Svalbard langt bedre beredskap og styrke tjenestens evne til å håndtere tyngre og lengre transporter over hele landet.

 

Foto: Svein Harald Enge

 

Prosjektgruppa som har jobbet frem kravene har bred erfaring og mye kunnskap. Prosjektgruppa har blant annet vært sammensatt av flysykepleiere, flyleger, medisinske rådgivere, personer med medisinskteknisk kompetanse, flyoperative rådgivere, kommunikasjonstekniske rådgivere, kvalitetsrådgivere og økonomiske rådgivere. I tillegg har eksperter på offentlige anbud og anskaffelser fra Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) bidratt.

 

Kravene til anbudet som etter planen skal sendes ut i november deles in i tre hovedkategorier.

  1. Obligatoriske krav (O-krav), som alle tilbyderne (flyselskapene) må innfri for å kunne være med i anbudskonkurransen.
  2. Kontrakts krav (K-krav), forpliktelser og krav leverandøren må oppfylle gjennom hele kontraktsperioden
  3. Evalueringskrav, de kravene flyselskapene skal evalueres etter og konkurrere på. Dette er blant annet prisen de skal ha for å levere tjenesten, samt en rekke krav som løfter kvaliteten på fly, sikkerhet, tekniske løsninger, bemanning, bakvakter og en rekke andre viktige forhold.

 

Luftambulansetjenesten ANS og HINAS som står for anskaffelsen har fått inn over 300 innspill etter at et utkast til O-krav og K-krav ble sendt til utvalgte interessenter for kommentarer tidlig i september.

-Vi er svært takknemlig for alle innspillene vi har fått. En del av dem er svært gode og blir jobbet inn i våre krav. Å «lufte» kravene slik i et avgrenset og kompetent miljø har vist seg svært nyttig som en ekstra sikring av kvaliteten i andre og liknende anskaffelser, sier prosjektleder Runar Rushfeldt Hanssen i HINAS.

Nå skal listen med krav og konkurransegrunnlaget til ekstern juridisk kvalitetssikring. Deretter fremmes dokumentene for godkjenning i styret til Luftambulansetjenesten ANS. Så skal anbudspapirene gjennom samme prosess hos de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene.  Når de har gitt sin godkjenning kan konkurransen utlyses.

-Den nye kontrakten skal starte sommeren 2019 med en løpetid på opp til 11 år. Målet er å signere kontrakten før sommeren 2017, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.