Usynlig blokk

Nye krav til redningsmenn på helikopter.

Publisert 23. september 2019 av Knut Haarvik

 

Redningsmenn i landets luftambulanse- og redningshelikoptre har et yrke som stiller svært strenge krav til fysikk og ferdigheter. Økt turisme og mer ekstremsport flytter nå grensen for hva de må kunne ennå noen hakk. Det kommer frem i revidert standard for redningsmenn som nylig ble godkjent av regjeringen.

 

Luftambulanse- og redningshelikoptrene er ofte i første linje ved ulykker og alvorlige hendelser enten de skjer lang til havs, på høyfjellet eller på tett trafikkerte veier. Norge har ansvaret for redning i et enormt område som strekker seg helt opp mot Nordpolen. Vår arktiske beliggenhet gir i tillegg nattemørke og uvær i store deler av året. Dette er svært utfordrende for de som skal hjelpe oss når ulykken er ute.

 

Underhengende operasjon med redningsmann i luftambulansetjenesten

Underhengende operasjon med redningsmann. Foto: Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Eugene Hermstad.

 

De siste årene har landets natur skapt en økt strøm av turister og nordmenn på jakt etter ekstreme og gode opplevelser.  Både sommer og vinter oppsøker de verdens nest lengste kystlinje, våre isbreer, elver, juv og bratte fjell. Men med økt ferdsel, har vi også fått flere mennesker som trenger hjelp på vanskelig tilgjengelige steder. Ofte kan ikke helikoptrene lande der de som trenger bistand befinner seg. Da må redningsmannen flys inn hengende i tau, eller fires ned med heis, for å få hjelpen frem. Det stilles derfor ekstra strenge krav til norske redningsmenn. Både fysiske, redningstekniske og medisinske ferdigheter må være på plass. 

 

Allerede i 2002, og trolig som eneste land i verden, fikk Norge derfor på plass en nasjonal standard for redningsmenn som jobber i luftambulansetjenesten, i redningstjenesten og i søk og redningshelikoptrene offshore. Nå er standarden revidert for andre gang. Blant annet er kravene til redningsfaglig kunnskaper på bratt fjell og i snøskred hevet.  I tråd med den medisinske utviklingen i luftambulansetjenesten er også krav til medisinske ferdigheter skjerpet for deres ansatte.

 

- Det var ønskelig, men også helt nødvendig, å skjerpe de strenge kravene vi stiller ennå noen hakk. Det sier redningsteknisk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Dan Halvorsen.  Sammen med deltakere fra redningshelikoptertjenesten, søk og redningstjenesten offshore, Justis- og beredskapsdepartementet og luftambulansetjenesten, har han ledet arbeidet med den nye standarden. Standarden ble nylig godkjent av både av Justis- og beredskapsdepartement og Helse- og omsorgsdepartementet.

 

- Standarden skal sikre at våre redningsmenn er skikket til å takle de nye utfordringene endret friluftsliv og turisme fører med seg. Kravene stilles for at de skal kunne løse vanskelige og svært varierte oppdrag best mulig, og at redningsoppdragene løses så sikret som mulig for dem selv, mannskapet ombord og de som trenger hjelp, sier Halvorsen.

 

Den nye standarden finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-standard-for-redningsmenn/id275424/

 

Redningskonferansen 2019 – arrangeres på Scandic Oslo Airport 23. september:

https://www.hovedredningssentralen.no/redningskonferansen-2019/

 

Kontaktpersoner:

Dan Halvorsen, redningsteknisk rådgiver, Luftambulansetjenesten HF.

Mobil: 92860316, E-post: dh@luftambulansetjenesten.no

 

Knut Harvik, kommunikasjonsrådgiver Luftambulansetjenesten HF.

Mobil 91363044, E-post: kh@luftambulansetjenesten.no