Usynlig blokk

Nyhetsbrev fra Luftambulansetjenesten ANS 17.11.2016

Publisert 17. november 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 18. november 2016)

Ambulanseflyanskaffelsen er utlyst på Doffin.

Anskaffelsen av ambulanseflytjenester fra 2019 er nå lagt ut på databasen for offentlige innkjøp, Doffin.

Gjennom anskaffelsen skal ambulanseflytjenesten kjøpe inn et jetfly og åtte propelldrevne kortbanefly. I tillegg skal det anskaffes reservefly, også de propelldrevne med kortbaneegenskaper. Anskaffelsen skal også gi tjenesten bedre bakvakt og større tilgjengelighet m.m.

Opprinnelig var bestillingen to jetfly, et på Gardermoen og et i Tromsø, men Helse Nord endret sitt ønske om jetfly i Tromsø etter en ny vurdering av sine prioriteringer og konsekvensen av å ta bort et kortbanefly i Finnmark.

Helse Sør Øst setter inn jetfly på Gardermoen fordi denne basen flyr mange plasskrevende pasienter. Dette er pasienter som ofte trenger mye medisinsk utsyr og behandling av ekstra medisinsk personell under flygningene. Basen gjennomfører også mange oppdrag over lange avstander.

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en konkurranse med forhandlinger. Fristen for å levere inn tilbud er satt til mandag 09.02.2017. klokken 12.00.

Hele konkurransegrunnlaget for anskaffelsen er nå tilgjengelig på Doffin.

Det kan bli gjort mindre endringer av innholdet i konkurransegrunnlaget til fristen for å levere inn tilbud nærmer seg.

Det endelige konkurransegrunnlaget vil bli lagt ut på nettsiden til Luftambulansetjenesten ANS når fristen for å levere inn tilbud utløper.

 

Spørsmål kan rettes til:

Runar R. Hanssen epost: runar.hanssen@sykehusinnkjøp.no (prosjektleder)

Pål Madsen epost: pm@luftambulansetjenesten.no (prosjektkoordinator)

Knut Haarvik epost: kh@luftambulansetjenesten.no (kommunikasjonsrådgiver)