Usynlig blokk

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS

Publisert 30. juni 2016 av Roy Inge Nygaar...

(Sist endret 1. juli 2016)

 

Avgjørelse i konkurransen - Ambulansehelikopter 2018

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene behandlet innstilling om tildeling av kontrakt på ambulansehelikoptertjenester 13. juni 2016. Etter at alle styrene i de regionale helseforetakene nå har behandlet saken er tildelingen offentlig.  Kontrakt på alle landets ambulansehelikopterbaser er tildelt Norsk Luftambulanse AS fra 1. juni 2018 for en tidsperiode på seks år (med opsjon på inntil fire år ekstra).

Les mer om saken i vedlagt nyhetsbrev. Se også vedlagte pressemelding med vedlegg som nylig er publisert på våre hjemmesider, www.luftambulansetjenesten.no