Offentlig postjournal

Offentlig postjournal Luftambulansetjenesten HF

For å bestille dokumenter gjør du følgende:

Noter sak- og dokumentnummer. Det ser f.eks. slik ut: 2019/1-10

Skriv en e-post med nummer på de dokumentene du vil bestille. Send e-posten til postmottak@luftambulansetjenesten.no

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

Ved spørsmål om bestilling ring Luftambulansetjenesten HF, tlf. 75 54 99 50