Offentlig postjournal

Offentlig postjournal Luftambulansetjenesten HF (tidligere Luftambulansetjenesten ANS)

For å bestille dokumenter gjør du følgende:

Noter saks- og dokumentnummer. Det ser f.eks. slik ut: 2007/1-10

Skriv en e-post med nummer på de dokumentene du vil bestille. Send e-posten til postmottak@luftambulansetjenesten.no

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel

Ved spørsmål om bestilling, ring Luftambulansetjenesten HF, tlf. 75 54 99 50