Operativt forum - luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten HF har etablert Operativt forum – luftambulansetjenesten med følgende mandat:

 

Operativt forum – luftambulansetjenesten

- skal være rådgivende, og bidra til utviklingen innen de operative og redningstekniske fagområder innenfor luftambulansetjenesten
- skal bidra til et godt samarbeid mellom aktørene i tjenesten
- skal bidra og bistå Luftambulansetjenesten HF i spørsmål knyttet til sikkerhetsfremmende tiltak
- skal fremme egne innspill til Luftambulansetjenesten HF på områder Operativt forum ønsker forbedringer og utvikling

Operativt forum skal således bidra til:

- økt sikkerhet i luftambulansetjenesten gjennom å fremme forslag til risikoreduserende tiltak
- standardisering av rutiner og prosedyrer
- standardisering av tjenestens operative innhold
- samarbeid og informasjonsutveksling mellom operatørene
- rådgivende forum ved innføring av nye krav og tiltak
- bistå Luftambulansetjenesten HF i spørsmål knyttet til utviklingen av tjenesten

.............................................................................................

Operativt forum for luftambulansetjenesten skal bygge videre på det gode arbeidet som tidligere er gjort i ulike operative og redningstekniske fora og utvalg. Hver operatør i luftambulansetjenesten stiller med ledende personell fra flyoperativ- og redningsteknisk avdeling.

Det avholdes minimum 2 møter pr år og Luftambulansetjenesten HF står for innkallinger og ledelse av forumet. Møtene arrangeres ved Luftambulansetjenesten HF sitt hovedkontor i Bodø eller rundt om på forskjellige baser i landet og evt. ved årlige LAT dager.