Usynlig blokk

Oppretter helikopterbase i Kirkenes

Publisert 15. november 2019 av Knut Haarvik

 

Forsvaret oppretter midlertidig base med Bell-helikopter på 24 timers beredskap i Kirkenes i løpet av et døgn. Hensikten er å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark inn til beredskapen med ambulansefly blir bedre.

 

- Vi er veldig fornøyd med at Forsvaret kan bistå oss frem til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverer den avtalte beredskapen med våre ambulansefly. Det sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell

 

Det var i forrige uke Helsedirektoratet, på vegne av Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF, anmodet Forsvaret om helikopterbistand. Forsvarets Bell-helikoptre har bistått luftambulansetjenesten to ganger tidligere gjennom den faste avtalen for gjensidig bistand mellom Helsedirektoratet og Forsvaret.

 

- Forsvarets Bell-helikoptre flyr med tilnærmet samme kapasitet som våre egne ambulansehelikoptre. Helikoptrene er bemannet med pilot, navigatør, paramedic og anestesilege. Forsvarets personell og AMK-sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har både erfaring og prosedyrer for å samhandle på en effektiv og god måte, sier Juell.

 

Ble ikke som forespeilet

I oktober var Luftambulansetjenesten HF forespeilet vesentlig bedre beredskap med tjenestens nye ambulansefly. Men operatøren, Babcock, klarte bare å levere 90,65 prosent beredskap. Det er på nivå med de to foregående månedene.

- Vi er ikke fornøyd med den leverte beredskapen fra vår nye operatør av ambulanseflytjenesten og har etter møter med dem, fått bekreftet at de setter inn både kortsiktige og langsiktige tiltak for å få beredskapen på det nivået den skal være, sier Juell.

 

Bemanning

Babcock sier hovedårsaken til at beredskapskravene ikke nås, kom av avtalen som ble inngått da selskapet overtok pilotene fra forrige operatør. Siden oppstarten 1. juli har selskapet har hatt sju overtallige piloter på Gardermoen de ikke har fått bruke andre steder. Samtidig mangler selskapet tilsammen sju piloter ved basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund. Manglende beredskap fra Babcock, kan nå i all hovedsak tilskrives bemanningsutfordringer.

 

Ny avtale

Siste fredag (8. november) ble Babcock og pilotene enig om en ny avtale som skal gi bedre beredskap. Den må aksepteres i uravstemming av pilotene samt at Norsk Flygerforbund og NHO luftfart skal godkjenne den før den kan signeres. Den vil tidligst tre i kraft om et par ukers tid.

 

Har satt inn ekstra fly

Mandag 11. november satt Babcock inn et ekstra fly med 12 timers beredskap på dagtid i Alta. Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Det skal raskt kunne flyttes til andre baser og er en beredskap på topp av den øvrige beredskapen. Flyet blir i Norge til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly.