Presentasjoner fra Luftambulansedagene i Tromsø 2014

Luftambulansedagene 2014 ble arrangert i Tromsø 4. - 5. februar 2014.
Programmet og deltakerliste finnes i vedlegg (se nederst)

Her legges de fleste presentasjonene ut som pdf-filer:

 

4. februar

Luftambulansetjenesten ANS orienterer. Se her

Sikkerhet i LAT. Se her

NACA-scores evne til å forutsi dødelighet og behov for avansert sykehusbehandling,. Se her

Alvorlig hjertesvikt 2014; hvor bør utviklingen gå. Se her

 

5. februar

Alvorlig nedkjøling. Se her

Minikurs i flymedisin (presentasjoner ikke lagt ut ennå)

Presentasjon av nytt redningshelikopter AW 101. Se her

Snøskred. Se her

Ultralyd. Se her

Clinical governance strategies in London’s Air Ambulance -klinisk ledelse og kvalitetsovervåkning i en travel helikopterjeneste. Se her

Alvorlige traumer i rurale områder. Se her

Bruk av flysykepleier til utrykninger i lokalmiljøet (presentasjoner ikke lagt ut ennå)