Usynlig blokk

Pressemelding: Anskaffelse av nye ambulanseflytjenester

Publisert 14. januar 2016 av Anonym (ikke bekreftet)

(Sist endret 27. februar 2018)

Torsdag, 14. januar 2016

 

Anskaffelse av nye ambulanseflytjenester

 

Luftambulansetjenesten har innledet en stor anskaffelse av ambulanseflytjenester fordelt på baser i hele landet. De fleste fly skal ha døgnkontinuerlig beredskap, hver dag, hele året.

– Fremtidige leverandører skal, som i dag, levere fly med medisinsk innredning, vedlikehold av egne fly og selv stille med egne lokaler ved de ulike flyplassene, sier daglig leder Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten ANS.

– Sett over avtalens lengde vil anskaffelsen være i milliardklassen. Målsettingen er en ambulanseflytjeneste med høy kvalitet til en riktig pris, sier han.

Ambulanseflybaser i hele landet

– Våre ambulansefly er en meget viktig ressurs. I 2014 ble det flydd 9967 timer og transportert 9110 pasienter med våre ambulansefly, sier Juell. I 2015 ble det satt ny rekord i antall flydde timer med hele 10106 timer. Mange oppdrag er akutte og hvor man sammen med ambulansetjenesten bidrar til å bringe pasientene raskest mulig inn til behandling.

Hovedtyngden av flyene er, og vil også i fremtiden, være lokalisert i Nord-Norge. I dag er flyene basert i henholdsvis Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø og Brønnøysund. I sør er ambulanseflyene stasjonert i Ålesund og på Gardermoen. Totalt er det syv fly på beredskap hele døgnet, i tillegg til to fly på dagtid.

Strategiarbeidet som nå pågår skal danne grunnlaget for selve anskaffelsen. Her defineres tjenestens innhold. Selve anskaffelsesprosjektet starter etter planen i mai. Etter en prekvalifisering til høsten, vil aktuelle tilbydere bli invitert inn i konkurransen.

Vurderer fly med lengre rekkevidde og høyere fart

For å styrke beredskapen for blant annet Svalbard utredes en flytype med lengre rekkevidde, høyere marsjfart, større nyttelast og noe romsligere kabin enn flyene i dagens kontrakt. En slik ressurs vil også utgjøre en forbedring i forhold til transport av mer behandlingskrevende pasienter, samt gi plass til ekstra medisinsk følgepersonell. Hovedtyngden av ambulanseflyparken vil imidlertid i den kommende anskaffelsen bestå av en flytype som kan operere på de korteste rullebanene helt ned til 799 meter, og samtidig ha lang nok rekkevidde til å operere til Svalbard.

– Ambulanseflyene er en viktig nasjonal ressurs.  Alle flyene koordineres fra en flykoordineringssentral som er samlokalisert med AMK sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Dette vil videreføres i neste kontraktsperiode sier Juell, som understreker at samarbeid mellom fremtidig leverandør og det medisinske miljøet er særdeles viktig.

Nye kontrakter tildeles i juni 2017

Nåværende avtale startet i 2009, og løper ut 30. juni 2019. Den nye avtalen skal være på plass til juli 2017. Dette for å gi leverandørene tilstrekkelig tid til å forberede levering av tjenesten. Allerede nå i mars 2016 er potensielle leverandører invitert til dialogkonferanse for å komme med innspill til anskaffelsen.

Luftambulansetjenesten ANS eies av de regionale helseforetakene og har det nasjonale operative ansvaret for tjenesten. Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller med medisinsk personell. Anskaffelsen av de nye ambulanseflytjenestene gjennomføres i samarbeid med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.

Ønskes mer informasjon, ta kontakt med Luftambulansetjenesten ANS ved daglig leder Øyvind Juell, telefon 75 54 99 50.

 

Bilder kan lastes ned herfra.

 

Fakta om Luftambulansetjenesten ANS:
Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for all luftambulanse (både fly og helikoptre) i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene, og er fullfinansiert av det offentlige.